Statnett vurderer energiøy i Nordsjøen

Med utbygging av havvind på Utsira Nord, kan det også bli aktuelt med en norsk energiøy, skal vi tro Statnett.

Statnett vurderer energiøy i Nordsjøen
Statnett planlegger for energiøyer i Nordsjøen. Her fra en offshore transformatorstasjon som Aibel har levert til Tyskland. Foto: Flying Focus

Innen 2040 skal Norge bli en havvindnasjon. Det har regjeringen og Stortinget bestemt. Målet er 30 gigawatt (GW) havvind fordelt på flere store havområder. For å realisere målet, kan det bli aktuelt å bygge såkalte energiøyer også i Norge.