KRAFT

Statnett røpet hemmelig informasjon om det norske kraftsystemet

Brøt energiloven, ifølge NVE.

Offentliggjøring av detaljert informasjon om kraftfsystemet kan gjøre det enklere å drive sabotasje. Ingenting tyder imidlertid på at det er kommet ut ulovlig informasjon om mastene på dette illustrasjonsbildet.
Offentliggjøring av detaljert informasjon om kraftfsystemet kan gjøre det enklere å drive sabotasje. Ingenting tyder imidlertid på at det er kommet ut ulovlig informasjon om mastene på dette illustrasjonsbildet. Bilde: Emil Løkås/Statnett

Det er forbudt å offentliggjøre detaljert informasjon om det norske kraftsystemet i Norge. Nå får Norges sentralnettoperatør selv refs for å ha offentliggjort nettopp slik informasjon.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som mener Statnett har brutt energiloven ved å offentliggjøre sensitiv informasjon om kraftsystemet på internett. Det skriver NVE i en epost til Statnett, som Teknisk Ukeblad har sett.

NVE skriver i eposten at de ser alvorlig på saken.

– Vi synes det er så alvorlig at vi har varslet om at vi vil vurdere å treffe vedtak om at Statnett må gjøre tiltak fordi de ikke har hatt god nok avskjerming og gode nok rutiner for å beskytte sensitiv informasjon, sier seksjonssjef for beredskap i NVE, Eldri Naadland Holo, til Teknisk Ukeblad.

Sabotasje

Kraftsensitiv informasjon kan brukes til å skade kraftsystemet og svekke forsyningssikkerheten. Holo bekrefter at slik informasjon kan misbrukes i krigs- og terrorsituasjoner og for å utøve sabotasje.

– Det er snakk om ondsinnede, villede handlinger, sier hun.

Beredskapsforskriften stiller derfor krav for å hindre at detaljert informasjon om anlegg og infrastruktur i energiforsyningen deles.

Holo ønsker ikke å si hva slags anlegg Statnett har lagt ut for mye informasjon om, altså for eksempel om det er snakk om kraftlinjer, kraftverk eller transformatorer. Hun vil heller ikke si hvor og når informasjonen ble offentliggjort. Dette vil ifølge Holo kunne gjør det lettere å misbruke informasjonen for å skade kraftsystemet.

Hun vil heller ikke spekulere i hvilke konkrete situasjoner informasjonen kan misbrukes, og understreker at det er politiets ansvar å vurdere trusselbildet.

Lang levetid

Holo understreker at informasjonen kraftbransjen forvalter har veldig lang levetid.

– Dette er ikke dokumenter som blir utdatert fort, de beskriver situasjonen kanskje i femti år. Derfor er det veldig viktig å forvalte informasjonen på en sikker måte, sier hun.

– Synes du Statnett har for dårlige rutiner på området?

– Slik jeg kjenner rutinene til Statnett, er de generelt gode. Samtidig har vi nå hatt en episode som ikke var heldig.

– Hvor ofte skjer dette i kraftbransjen generelt?

– Etter det NVE er kjent med skjer det veldig få slike hendelser. Det er stor oppmerksomhet rundt informasjonssikkerhet, det er en del av hverdagen i bransjen, og den er gjennomgående god på dette, sier Holo.

Hun er ikke kjent med at røpingen av den sensitive informasjonen har fått noen konkrete konsekvenser.

NVE har ennå ikke fattet vedtak i saken. Holo kan derfor ikke si om direktoratet vil følge opp med en reaksjon overfor Statnett for sikkerhetsbruddet, og om en slik reaksjon eventuelt vil komme som et overtredelsesgebyr.

Informasjonen er fjernet

Statnett bekrefter sikkerhetsbruddet.

Vi kan bekrefte at det har vært et tilfelle hvor kraftsensitiv informasjon har vært publisert der det ikke skulle vært gjort, sier informasjonssjef Henrik Glette i Statnett til Teknisk Ukeblad.

Heller ikke Glette vil si hva slags type informasjon som ble publisert, i hvilken sammenheng det skjedde, og hvor på internett det ble publisert. Å gi denne informasjonen til pressen ville nemlig ifølge Glette også være brudd på loven.

Glette kan imidlertid bekrefte at informasjonen er fjernet fra det stedet det ble publisert.