Statnett overrasket av bot

Statnett overrasket av bot
OVERRASKET: Statnett-sjef Auke Lont er overrasket over at NVE gir selskapet gebyr etter at kablene over Oslofjorden ble brutt for tre år siden. Nå etterlyser han mer konkrete krav for forsyningssikkerheten. Bilde: Øyvind Lie

Statnett er overrasket over boten fra NVE etter bruddet på strømkablene over Oslofjorden for tre år siden. Selskapet fremhever sitt arbeid med å øke beredskap.

– Vi er derimot overrasket over å bli ilagt et overtredelsesgebyr av NVE, nær tre år etter en feilhendelse som ikke førte til at en eneste kunde mistet strømmen, sier Statnett-sjef Auke Lont i en pressemelding.

Han viser til at Statnett skal ha nye kabler på plass over Oslofjorden i løpet av 2011, og har gjort mye for å forbedre beredskapen etter hendelsen.

Les også: Kjempebot til Statnett

– Trenger beredskap

Statnett har ansvaret for drift, vedlikehold og investeringer i hovedveiene i energiforsyningen, det såkalte sentralnettet. Direktør Auke Lont er enig i at beredskap er viktig i kritisk infrastruktur.

– NVEs gebyr gjelder imidlertid hendelser langt tilbake til tid, og Statnett har siden den gang iversatt en rekke tiltak for å korrigere alle påviste avvik og heve standarden på beredskapen til et høyt nivå, sier han.

Statnett-sjefen mener selskapet har gjort mye forebyggende vedlikehold både på ledninger og transformatorer. Lovverket om forsyningssikkerhet er ifølge Statnett ikke klart nok.

Statnett og Nexans gjør seg klar til å gå inn i skjøtekammeret etter eksplosjonen i en skjøt ved Oslofjordkabelen 27. mai 2009.
Statnett-sjefen mener selskapet har gjort mye forebyggende vedlikehold både på ledninger og transformatorer. Lovverket om forsyningssikkerhet er ifølge Statnett ikke klart nok. UNDERSØKELSER: Her forsøker Statnetts folk å finne ut hva som skjedde under eksplosjonen ved Oslofjordkablene for tre år siden. Statnett

Ønsker konkrete krav

– Senest i desember 2010 vedtok Statnett en ytterligere innstramming av disse kravene. I denne sammenheng har vi uttrykt et klart ønske om at myndighetene fastsetter mer konkrete krav til den standard som skal gjelde, sier Lont.

Han har ikke vurdert om han vil klage på vedtaket fra NVE, men har i tilfelle tre uker på seg. Statnett kjenner seg heller ikke igjen i NVEs påstander om at de har nedprioritert beredskap og investeringer for å oppnå bedriftsøkonomisk gevinst.

– Som NVE selv påpeker har Statnett ingen økonomisk interesse i dette, sier Lont.

Les også:

Oslofjordkabel eksploderte

Oslofjord-kabel eksploderte

Oslofjordkabel fikses igjen

Oslofjordkabelen i drift igjen

Kabelfeil har kostet milliarder

Les mer om: