KRAFT

Statnett må flytte Hardangerlinjen

Bygget i strid med konsesjonen.

NVE har bestemt at Statnett skal rive master på Sima-Samnanger-linjen og bygge nye lenger nord for å komme i tråd med konsesjonsvilkårene.
NVE har bestemt at Statnett skal rive master på Sima-Samnanger-linjen og bygge nye lenger nord for å komme i tråd med konsesjonsvilkårene. Bilde: Statnett
Øyvind LieØyvind LieJournalist
27. mai 2015 - 07:54

I Kvam herad i Hordaland bygget Statnett en liten del av Sima-Samnanger-linjen i strid med konsesjonen, slik Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt.

I konsesjonsvedtaket fra Olje- og energidepartementet het det nemlig at traseen skulle «justeres ca. 100 meter nordover i forhold til opprinnelige trase, slik at avstanden til Nystøl økes og traseen kommer lavere i terrenget» (se kart).

Dette tok imidlertid ikke Statnett hensyn til. De bygget i stedet traseen de opprinnelig hadde søkt om.

Les også: Statnett vil bygge kabeltunnel i Oslo

Kritiserer internkontrollen

Grunneierne påpekte tidlig avviket, men Statnett forsto ikke at trasevalget var galt.

Statnett ble først klar over feilen ved en gjennomgang og kvalitetssikring høsten 2014, og varslet NVE da Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om det. 

I et brev sendt tirsdag, som Teknisk Ukeblad har sett, ber NVE Statnett om å flytte linjen slik at den blir i samsvar med konsesjonen.

NVE mener Statnett burde vært nøyere med å følge opp konsesjonsvedtaket.

«Et velfungerende internkontrollsystem ville ha avdekket avvik fra konsesjonsbetingelsene», heter det i brevet.

Kostet en milliard og ble aldri tatt i bruk: Det kostet en milliard og ble aldri tatt i bruk. Nå selger Statnett reservegasskraftverket på Tjeldbergodden

Minst 15 millioner

Statnett har tidligere beregnet kostnaden for flytting av traseen til 15-20 millioner kroner, og at det kan bli enda dyrere hvis en større strekning av ledningen må remonteres.

Den høye kostnaden kommer av at det må gjennomføres en separat prosjektering og bygging. Fire nye master må settes opp, mens to må rives og fraktes ut. Det vil også være bli utkoblingsperioder av ledningen under byggingen.  Arbeidet er antatt å ta ca. fire uker.

NVE legger i sin begrunnelse vekt på at kravet om traséjusteringen i konsesjonen «var en del av en grundig konsesjonsprosess, og at det generelt er viktig at tiltak gjennomføres som fastsatt i konsesjonen».

Direktoratet ber om å bli underrettet om tidsplanen for videre planlegging og gjennomføring innen 1. september i år slik at retting gjennomføres «innen rimelig tid».

Istad Nett: Istad Nett: – Sløser bort milliarder på å kreve AMS-måler i borettslag

Ønsket dialog

I et brev til NVE skrev Statnett i fjor høyst at ulempene ved å rette feilen, i tillegg til kostnadene, er skogrydding i ny trasé, terrengkjøring med gravemaskin i ny og gammel trasé, helikoptertrafikk og bygging av riggplass.

Statnett opplyste derfor at de ville gå i dialog med berørte grunneiere og kommunen for å vurdere om det fantes alternativer til retting eller tiltak som kunne avbøte konsekvensene av den feilen som har skjedd.

I møte med Statnett fastholdt imidlertid Kvam herad at ledningen burde flyttes til den konsesjonsgitte traseen, blant annet for å unngå negative konsekvenser for friluftslivet.

Hordaland fylkeskommune understreket i brev til Statnett at det er registrert flere automatisk fredede kulturminner som kommer i direkte konflikt med linjen, og at den derfor burde flyttes. 

Grunneierne Martin Vik og Gunnar Egil Seljebotn ga gjennom sin advokat klar beskjed om at det ville «ha vil ha uheldig signaleffekt dersom det oppfattes slik at store offentlig eller private virksomheter som ikke følger vedtatte tillatelser, likevel kan få godkjent disse selv om feilene kan rettes opp».

NVE påpeker at innspillene fra grunneiere, kommunen og fylkeskommunen viser at allmenne interesser taler for retting i samsvar med konsesjonen.

Les også: Nå skal de legge verdens lengste sjøkabel for strøm

Innrømmer feil

Statnetts konserndirektør for bygg og anlegg, Elisabeth Vike Vardheim, sier selskapet tar NVEs avgjørelse til etterretning.

– Vi har gjort en feil, og er selvfølgelig innstilt på å rette opp feilen. Vi har også stilt spørsmål ved om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte linjen. Men vi er samtidig innstilt på å forholde oss til det NVE beslutter i saken.

– Men det kan vel være god samfunnsøkonomi at tiltakshavere som dere vet at om de gjør en feil, så får de svi og må rette opp feilene som er gjort?

– Ja, i hvert fall mener jeg det er en veldig riktig holdning, at om man gjør feil, så skal man rette opp.

Aldri testet før: Skal forsyne prestisje-bygget med unik strømløsning

Statnett kritiserer NVE

– Har dere lært noe av saken?

– Ja, selvfølgelig. At vi må gå nøye gjennom de vedtakene vi får. Så tror jeg også at NVE har lært av saken. For det var et avvik mellom kartet i vedtaket og beskrivelsen i teksten. Så har vi fulgt kartet, mens beskrivelsen, som er et vedlegg til vedtaket, sa at det skulle vært flyttet hundre meter, altså uten at det vises på kartet.

– Men grunneierne påpekte feilen. Var dere for raske til å avfeie dem?

– Ja, i ettertid ser man selvfølgelig at vi var for raske til å avvise det. Vi sjekket først med kartet og fant at det vi mente, stemte. Så ante vi plutselig i skjønnsretten at noe ikke stemte, da de viste til bakgrunnen for vedtaket. Etter det har vi prøvd å rydde opp i saken, sier Vardheim.

Les også: Nå produserer denne gamle fisketråleren strøm

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.