Statnett deltar i planleggingen: Europa må bygge offshore-nett og havvind-huber

Havvind-huber i Nordsjøen og Østersjøen kan knytte naboland sammen. Kan også få fleksibel hydrogenproduksjon.

Statnett deltar i planleggingen: Europa må bygge offshore-nett og havvind-huber
En havvind-hub i Nordsjøen kan få tilknytning til Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritannia. En tilsvarende hub i Østersjøen kan sende strøm til Danmark, Polen, Tyskland og Litauen.

– Et europeisk offshore-nett blir en sentral del av løsningen. Vi mener at det er viktig for nettselskap i hele Europa å lage nett for 90 GW havvind. Det er like mye produksjon som i hele Norden i dag.