– Statnett bør støtte energieffektivisering

– Statnett bør støtte energieffektivisering
HAR NOK TANGENTER: Konserndirektør Gunnar G. Løvås i Statnett har mange tangenter å spille på for å få kraftsymfonien til å gå opp, og han ønsker ikke ytterligere en som Naturvernforbundet forsøker å prakke på ham. Bilde: Øyvind Lie

Det er i et innspill til den kommende stortingsmeldingen om nettpolitikk at forbundet lanserer forslaget.

I dag ivaretar Statnett systemsikkerheten blant annet ved å bygge nye linjer, bygge reservegasskraftverk, dele opp landet i flere prisområder og kjøpe energiopsjoner i områder med anstrengt forsyning.

Les også:

Naturvernforbundet foreslår et nytt virkemiddel, nemlig tilskudd til energieffektivisering i områder med vanskelig energisituasjon. Tilskuddene skal ikke være konkurransevridende, og Naturvernforbundet forutsetter et nært samarbeid mellom Statnett og Enova.

Forbundet mener at tilskudd til energieffektivisering også kunne bli en del av sentralnettstariffen.

Les også: – Kraftnettet risikerer hjerteinfarkt

Vil ikke støtte

Konserndirektør Gunnar G. Løvås i Statnett er uenig i forslaget.

Han opplyser til Teknisk Ukeblad at selskapet vil styrke samarbeidet med Enova i kommende utredninger, og legge vekt på å synliggjøre enøk-potensialer og muligheter på et tidlig tidspunkt.

– Vi vil også legge vekt på å dele vår kunnskap om nettets behov, slik at Enova og andre myndighetsorganer kan velge å iverksette målrettete tiltak i spesielle regioner, sier Løvås.

Les også:

For mange kokker

Videre er han helt enig med Naturvernforbundet i at energieffektivisering er viktig og at det demper forbruksveksten. Dette tar også Statnett hensyn til i sine planer.

Likevel støtter ikke Løvås Naturvernforbundets idé om å endre Statnetts mandat til å gi støtte til energieffektivisering.

– Det er andre myndigheter og etater som har ansvar for andre typer tiltak, og det er disse som må iverksette slike tiltak i tide. Det er ikke hensiktsmessig at to etater har virkemiddelpakker inn på samme område. Vi vil heller utvikle samarbeidet med Enova.

Løvås sier Statnett vil overvåke utviklingen i kraftforbruket og lage prognoser for dette, og foreslå de nødvendige tiltakene for å styrke nettet i takt med behovene.

Les også:

Nye kraftlinjer til Europa: – Ingen endring i politikken

Vil fordele nettkostnadene

Les mer om: