SAMFUNN

-Statlig gassansvar for Grenland

Anders J. Steensen
21. mars 2002 - 09:59

Prosessindustrien Landsforening (PIL) mener staten må ta ansvar for å bygge ut en infrastruktur for gassdistribusjon i Norge.

Stein Lier-Hansen

PIL er positiv til regjeringens ønsker å forsere bruk av gass som energikilde og som innsatsfaktor i industrien. - Nærheten til gass må utnyttes som det komparative fortrinnet dette er, både som industriråstoff og som energikilde, sier administrerende direktør Per Terje Vold i et brev til Olje- og energidepartmentet (OED).

Må kunne konkurrere

Brevet fra PIL er et innspill i tilknytning til at OED forbereder en stortingsmelding senere i vår om bruk av gass. I denne forbindelsen har også et statlig oppnevnt gassutvalg lagt frem sin innstilling (se TU nr. 10). - PIL oppfatter at OEDs hovedoppgave med denne stortingsmeldingen er å lage rammer for tilgjengelighet og bruk av naturgass på internasjonalt konkurransedyktige vilkår. Dette vil bidra til at gassvolumet som foredles og brukes innenlands, øker betydelig og gir sterke insentiver til teknologiutvikling innenfor denne sektoren, skriver Vold i brevet. PIL påpeker at meldingen må drøfte statlig medvirkning som kan sikre at arbeidet med å fase inn mer miljøvennlig teknologi ved bruk av gass forseres, slik Stortinget har bedt om ved ulike anledninger.

Ikke overraskende ønsker PIL økt foredling av gass i Norge. men da må et nasjonalt gassmarked eller nasjonale delmarkeder for gass ha tilgjengelighet og en pris som er internasjonalt konkurransedyktig. Etableringen av et infrastrukturselskap og et innovasjonsselskap for gass som foreslått av Gassutvalget, er helt sentralt for å få til økt bruk av gass mener PIL.

Grenland er stedet

En betydelig FOU-innsats er påkrevet for å nå et konkurransedyktig nivå internasjonalt dersom gass skal utnyttes som miljøvennlig energibærer og industriråstoff for fremtidig verdiskaping i Norge. For å få dette må det etableres et stort langsiktig nasjonalt forsknings-, utviklings- og innovasjonsprogram. Det er naturlig at staten bidrar til å etablere et nasjonalt innovasjonsselskap for å forsere "nullutslippsteknologi" knyttet til naturgass som råstoff for elproduksjon. Selskapet bør lokaliseres i sammenheng med det eksisterende kompetansemiljøet i Grenland.

PIL vil at FoU-innsatsen knyttes tett til den spisskompetansen som finnes i norsk prosessindustri. - En økt og mer samstemt FoU-innsats vil samlet bidra til betydelige nasjonale miljøforbedringer og en bedret ressursutnyttelse, som igjen fører til en bedret konkurransekraft for gassteknologi spesielt og for norsk industri generelt, påpeker Vold.

Gasskraft

Mangelen på elkraft er noe medlemmene i PIL frykter. Spesielt er frykten for kraftrasjonering stor. De mener at myndighetene høyst sannsynlig vil be industrien om å trappe ned kraftforbruket dersom landet skulle komme i en situasjon hvor rasjonering er påkrevd. Etablering av et gasskraftverk i Grenland sammen med et innovasjonssenter for gass vil derfor gi best virkning for å utvikle riktig teknologi til gasskraftverk og industriell utnyttelse av gassen.

PIL er dermed i samsvar med generaldirektør Eyvind Reiten i Norsk Hydro, som mener at grenlandsregionen er det naturlige satsingssted for forskning, utvikling og innovasjon knyttet til bruk av gass i Norge.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.