Statkraft skal utrede hydrogen-godstog som skal erstatte diesel

Pilotprosjekt sammen med Inlandsbanan.

Statkraft skal utrede hydrogen-godstog som skal erstatte diesel
Et av Inlandsbanens TMZ-lokomotiver, som kan være aktuelle for konvertering til hydrogendrift. Foto: Inlandsbanan

Inlandsbanan strekker seg 1288 kilometer, gjennom halve Sverige, fra Kristinehamn syd og til Gällivare i nord. Strekningen er ikke elektrifisert.