Statkraft og Finnfjord går sammen om metanol-produksjon i Troms

Vil bruke islandsk teknologi for å gjøre om Finnfjords utslipp til drivstoff.

Statkraft og Finnfjord går sammen om metanol-produksjon i Troms
Det vil kreve 3 milliarder kroner og opptil en terawattime strøm å gjøre om hele Finnfjords CO2-utslipp til metanol.

– Vi ser at hydrogen vil komme, både i tungtransport og industriprosesser. Den er spennende hvis vi kan bruke krafta vår til å produsere hydrogen som kan gå inn i industriprosessen, også til å produsere metanol, sier Ulf Eriksen, som leder enheten for hydrogen i Statkraft.