ENERGI

Statkraft og Aker går sammen om havvind: Vil sende strømmen til Storbritannia

For to år siden sa Statkraft nei. Nå snur de: – Havvind har blitt en større teknologi i Europa enn man trodde.

Sørlige Nordsjø II er 50-60 meter dypt. Likevel skal Aker bruke bunnfaste installasjoner, trolig forankret med en tripod som her, eller en jacket.
Sørlige Nordsjø II er 50-60 meter dypt. Likevel skal Aker bruke bunnfaste installasjoner, trolig forankret med en tripod som her, eller en jacket. Foto: Foto Principle Power
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Statkraft, Aker Offshore Wind og Aker Horizons har signert en avtale om å sammen utforske muligheter for å bygge ut havvind i Norge.

Regjeringen åpnet i fjor for havvind på to områder i Nordsjøen; Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Statkraft og Aker Offshore Wind vil se på muligheten for bunnfast havvind i sistnevnte område.

– Dette området er 50–60 meter dypt. Det er litt dypere enn andre prosjekter hittil, men det er fortsatt bunnfast som gjelder, sier pressekontakt Lars Magnus Günther til TU.

Kan søke på mer senere

Han utelukker ikke at Statkraft også vil prøve seg på Utsira Nord, som er lyst ut med tanke på flytende havvind:

– Denne avtalen omhandler bare Sørlige Nordsjø. Så må vi se an senere om det er aktuelt å vurdere noe mer, sier Günther.

Ved nyttår ble Utsira Nord og Søndre Nordsjø II åpnet for havvindsøknader. Utsira Nord er egnet for flytende havvind, mens Sørlige Nordsjø er best egnet for bunnfaste møller. Foto: Ill. NVE.

Regjeringen tar allerede imot søknader, men de blir ikke behandlet ennå. Regelverket er ikke klart, og departementet arbeider med en søkeveileder som skal være klar i vår.

Det er fortsatt et åpent spørsmål om kroner og kilowattimer skal være eneste kriterier, eller om utvikling og testing av ny teknologi skal tillegges vekt.

– Dette er opp til myndighetene å beslutte. Men vi går inn i dette fordi vi ser på det som en kommersiell mulighet og ønsker å få til et lønnsomt prosjekt, sier Günther.

Vil eksportere til Storbritannia 

Det er under to år siden Statkraft sa at de ikke ville satse på havvind i Norge, og at staten heller ikke burde lage et nytt subsidieregime for offshore vind.

– Det vil koste enormt med penger og vi trenger ikke den strømmen, sa konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen til TU.

En av grunnene til at Statkraft nå har endret mening, er at strømmen fra Sørlige Nordsjø (SN2) kan selges til utlandet. Storbritannia er mest nærliggende, ifølge Günther.

– Vi ser på dette i kombinasjon med eksport. Vi kan levere strøm til Europa eller til oljeinstallasjoner i nærheten.

Les også

– Har blitt større enn man trodde

I 2017 trakk Statkraft seg ut av alle sine havvindprosjekter på britisk sokkel. Günther sier at det har skjedd en rekke andre endringer siden den gang.

– Havvind har blitt en større teknologi i Europa enn man trodde, og etterspørselen etter energi har økt. EU har vedtatt sterkere klimamål og kostnadsutviklingen har gått raskere enn man trodde, sier Günther.

Han forteller at samarbeidet mellom Statkraft og Aker kom i stand etter et møte «på høyt administrativt nivå» sent i fjor.

– Aker utfyller vår kompetanse. De er gode på installasjon, bunnforankring og produksjon offshore. Vi kan vindkraft og kraftmarked, sier Günther.

Bygging først i 2025

Øyvind Eriksen, styreleder i Aker Horizons, mener at samarbeidet med Statkraft har potensial til å redefinere Norges posisjon som energinasjon.

– Med utgangspunkt i en verdensledende offshore- og leverandørindustri har vi byggesteinene og kompetansen som skal til for å gå i front i den grønne energiomstillingen, skriver Eriksen i en pressemelding.

Partene tror det kan gå 4–5 år før en utbygging kan starte, men flere konstellasjoner har allerede meldt sin interesse.

Blant annet vil Fred. Olsen, Ørsted og Hafslund Eco sammen søke konsesjoner på begge de norske havvind-feltene, og jobbe både med bunnfast og flytende.

Les også

Flere storfisker har meldt seg på

Også oljeselskapet Eni og det norske investeringsselskapet HitecVision har meldt sin interesse gjennom fellesprosjektet Vårgrønn.

Matvaregiganten Asko vil også gjerne forsyne Norgesgruppen med havvind.

For to uker siden ble det kjent at Knutsen Group, Haugaland Kraft og Sunnhordland Kraftlag etablerer havvindselskapet Deep Wind Offshore. I pressemeldingen påpeker de at Utsira Nord er ideelt plassert for å tilføre mer elektrisitet til deres region.

– Men få kan nok matche den kombinasjonen Statkraft og Aker har, sier Günther med et smil.

Les også