Statkraft og Aker går sammen om havvind: Vil sende strømmen til Storbritannia

For to år siden sa Statkraft nei. Nå snur de: – Havvind har blitt en større teknologi i Europa enn man trodde.

Statkraft og Aker går sammen om havvind: Vil sende strømmen til Storbritannia
Sørlige Nordsjø II er 50-60 meter dypt. Likevel skal Aker bruke bunnfaste installasjoner, trolig forankret med en tripod som her, eller en jacket. Foto: Foto Principle Power

Statkraft, Aker Offshore Wind og Aker Horizons har signert en avtale om å sammen utforske muligheter for å bygge ut havvind i Norge.