BYGG

Statens vegvesen innrømmer:
Må skjerpe kravene mot telehiv

MÅ SKJERPE KRAV: - Vi må skjerpe kravene til frostsikring ved veibygging, sier direktør i vei- og transportavdelingen i Statens vegvesen, Lars Erik Hauer (til venstre). Her diskuterer han telehivproblemene på norske veier med avdelingsdirektør Eirik Øvstedal.
MÅ SKJERPE KRAV: - Vi må skjerpe kravene til frostsikring ved veibygging, sier direktør i vei- og transportavdelingen i Statens vegvesen, Lars Erik Hauer (til venstre). Her diskuterer han telehivproblemene på norske veier med avdelingsdirektør Eirik Øvstedal. Bilde: Truls Tunmo
Truls Tunmo
18. mai 2011 - 07:18

Skal-krav Håndbok 018:

  • Krav om grunnundersøkelse og kartlegging som blant annet gir grunnlag for å fastslå nødvendig frostsikring.
  • Geotekniker skal være tilgjengelig både i prosjekteringsfasen og gjennomføringsfasen. Dette er nedfelt i siste utgave av Håndbok 018 fra januar 2011.
  • Undergrunnen må frostsikres mot telehiv der det er krav om det.
  • Bruk av riktig dimensjonerende frostmengde avhengig av 5- eller 10-års vintre. Det vil si om ekstra kalde vintre beregnes å komme hvert femte eller tiende år.
  • Godt dimensjonert drenssystem.
  • Utførelsen til entreprenør må være i henhold til det som er bestilt i kontrakten, og materialene skal være i henhold til kvalitetskravene.
  • Stikkprøvekontroller fra byggherre.

På grunn av store telehivproblemer på flere av landets mest trafikkerte veier, har Vegvesenet etablert et ekspertutvalg som skal komme med en rapport om årsaker og løsninger til telehiv. Rapporten skal være klar 1. juni.

– Vi må skjerpe kravene til frostsikring. Og vi skal vurdere om det er behov for kompetanseheving hos prosjekterende, utførende entreprenør og hos byggherre, sier direktør i Veg- og transportavdelingen i Statens vegvesen, Lars Erik Hauer til Teknisk Ukeblad.

– Kan veibyggingen bli dyrere dersom det må frostsikres bedre?

– Ja, hvis resultatene i rapporten viser at det må bygges mer frostsikre veikonstruksjoner, så vil dette være et fordyrende element, sier Hauer.

Les også: Ny motorvei ødelagt for alltid

Garanti

I januar kom en revidert utgave av Håndbok 018 som er Statens vegvesens retningslinjer for hvordan veier skal bygges. Forrige utgave er fra 2005.

– For eksempel er riksvei 2 mellom Kløfta og Nybakk bygget etter 1999-utgaven av Håndbok 018, mens E18 er bygget etter 2005-utgaven. Veiene prosjekteres ut ifra gjeldende utgave av håndboken, sier Hauer.

Rundt 15 av de 144 håndbøkene fra Vegdirektoratet er såkalte veinormaler, resten er i det vesentligste retningslinjer og veiledere.

Les også: Strid om E6-skade

VEIENS OPPBYGGING: Slik blir nye veier bygd opp fra bunn til topp. Mye kan tyde på at veiene må bygges bedre for å unngå teleskader.
VEIENS OPPBYGGING: Slik blir nye veier bygd opp fra bunn til topp. Mye kan tyde på at veiene må bygges bedre for å unngå teleskader. Illustrasjon / Erling Smemo

Se stor versjon av illustrasjonen her.

Tre typer krav

– Det er tre typer krav som gjelder for hvordan veiene skal bygges – skal-krav, bør-krav og kan-krav. Dersom entreprenøren søker om å fravike skal-kravene, må dette godkjennes av Vegdirektoratet. Når det gjelder bør-kravene, har regionveisjefen myndighet til å gi fravikelse, sier Hauer.

Entreprenørens byggearbeid garanteres mot feil utførelse i henhold til kontrakten med Statens vegvesen.

– For nye kontrakter er denne garantitiden fem år, og tre år for en del igangværende tidligere kontrakter. Ellers dimensjoneres overbygningen normalt for 10 tonns aksellast og 20 års dimensjoneringsperiode, sier Hauer.

Les også: Splitter nye motorveier ødelagt av telehiv

Vurderte feil

Telehivproblemene på riksvei 2 i Akershus, som Teknisk Ukeblad skrev om i fjor sommer, skyldtes feil vurderinger av Statens vegvesen. Det innrømmer Hauer.

– Vi vurderte grunnforholdene feil på deler av strekningen mellom Kløfta og Nybakk. Vi undervurderte vannførende bløte lag i grunnen. Den totale overbygningstykkelsen burde ha vært ca. 1,7 meter i stedet for 1,2 meter. Dette er vårt ansvar, og det er også det som skjedde med riksvei 2 som gjør at vi må skjerpe kravene slik at vi unngår teleskader på fremtidige prosjekter.

Riksvei 2-saken: Riksvei 2-saken: – Små entrepriser ga telehiv

Drenering viktigst

– Hva er det viktigste i byggeprosessen for å unngå disse skadene?

– Det aller viktigste er å sørge for god drenering slik at vannet ikke samler seg i veikroppen. Og vi må unngå telefarlige materialer i overbygningen, sier Hauer.

Entreprenøren har ansvaret for utførelsen av arbeidet. For å påse at arbeidet blir gjort i henhold til kontraktskravene, foretar byggherre (Statens vegvesen) stikkprøvekontroller.

– Disse kontrollene starter vi med tidlig i byggeperioden. Dersom kontrollene avslører avvik fra kontraktskravene, gir vi pålegg om å lukke avviket. Vi foretar fortløpende stikkprøvekontroller helt til veien er ferdig, sier Hauer.

Mer om saken:

Graver opp ny E16 grunnet telehiv

Navarsete innrømmer dårlig vedlikehold

Still veibyggerne til ansvar!

Trenger et halvt statsbudsjett for å ta igjen veiforfallet

Endrer reglene når veien åpnes

Flytoget må kjøre i 80

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.