Statens Havarikommisjon kritiserer både Nye Veier og Statens vegvesen etter dødsulykke på E18 ved Arendal

Utilstrekkelig bredde på veiskulderen, samt manglende havarilommer og varsling, var de viktigste faktorene som medvirket til at ulykken inntraff, skriver Statens Havarikommisjon (SHK).

Illustrasjonsfoto fra Nye Veiers strekning E6 Kvål-Melhus. Veien er en smal firefelts vei tilpasset de lokale forholdene.
Illustrasjonsfoto fra Nye Veiers strekning E6 Kvål-Melhus. Veien er en smal firefelts vei tilpasset de lokale forholdene. Foto: Nye Veier
Thor Søndenaa
11. aug. 2022 - 15:30

SHK retter skarp kritikk både mot Statens vegvesen og utbygger Nye Veier. Personbilen – en Tesla – sine førerstøttesystemer var ikke konstruert for å kunne hindre ulykken.

Ulykken skjedde i 2020, i østgående retning på den nybygde E18 mellom Arendal og Tvedestrand like etter Torsbuåstunnelen i Arendal.

Et vogntog hadde stanset på veiskulderen som ikke var bred nok for et vogntog, og føreren gikk ut av bilen for å feste en lastestropp bak på semitraileren. Han ble påkjørt av en personbil og omkom av skadene han ble påført.

Utilstrekkelig bredde på veiskulderen, samt manglende havarilommer og varsling, var de viktigste faktorene som medvirket til at ulykken inntraff. Undersøkelsen har vist at trafikksikkerheten ikke ble tilstrekkelig ivaretatt av Statens vegvesen og Nye Veier ved prosjektering og bygging av veistrekningen, skriver SHK i sin rapport.

Førerstøttesystemene ikke konstruert for å kunne hindre ulykken

Verken VTS eller andre trafikanter fikk varsel om stansen grunnet manglende kameraovervåking eller annen deteksjon.

Føreren av personbilen – en Tesla – har ifølge rapporten oppfattet at der sto et forlatt vogntog på veiskulderen, og at det var tilstrekkelig plass til å passere i høyre felt.

Vogntogsjåføren sto plassert i skyggen av skyggen av semitraileren og nær lasteplanet. På avstand kan det ha vært krevende å se at det sto en person langs vogntoget.

Personbilens førerstøttesystemer var aktivert på ulykkestidspunktet. Men SHK påpeker at disse ikke var konstruert for å oppdage konflikt med en person i kjørebanen, eller iverksette automatisk nødbremsing eller en unnamanøver i situasjonen som oppstod.

Utilstrekkelig bredde på veiskulderen

I forbindelse med prosjekteringen av veien søkte Nye Veier om å redusere skulderbredden fra 3,0 meter til 2,0 meter, med forslag til avbøtende tiltak. Statens vegvesen godkjente løsningen, med en forventning om at de beskrevne avbøtende tiltakene ble innført av Nye Veier på den aktuelle veistrekningen. Nye Veier valgte derimot å ikke etablere hendelsesdetektering eller flere havarilommer på strekningen, skriver SHK og påpeker at trafikksikkerheten ikke ble tilstrekkelig ivaretatt gjennom Statens vegvesens fraviksbehandling og Nye Veiers bygging.

Økonomi har trumfet trafikksikkerheten

SHK er i lys av dette kritisk til at det i Vegnormal N100 åpnes for å redusere veiskulderbredden og skriver videre:

For å redusere antallet drepte og hardt skadde i trafikken må Nullvisjonen legges til grunn for investeringer i veinettet, herunder faglige innspill og politiske beslutninger knyttet til dette. SHK mener at Nullvisjonen ikke har blitt tilstrekkelig vektlagt i Samferdselsdepartementets oppdrag til Statens vegvesen om utredning av smal firefelts motorvei, samt i innholdet i Statens vegvesens faglige utredning og tilhørende anbefaling. Ulykken representerer etter SHKs mening en målkonflikt, hvor økonomi har blitt prioritert fremfor trafikksikkerhet.

Fem sikkerhetstilrådinger

Kommisjonen kommer videre med bakgrunn i ulykken fem sikkerhetstilrådinger til organisasjoner og myndigheter:

  1. SHK tilrår at Norges Lastebileier-Forbund (NLF) utarbeider en informasjonskampanje rettet mot yrkessjåfører med fokus på varsling av Vegtrafikksentralen (VTS) ved stans på høyhastighets motorvei der kjøretøyet ikke har mulighet til å komme helt ut av veibanen.
  2. SHK tilrår at Nye Veier AS innfører avbøtende tiltak som ivaretar trafikksikkerheten på E18 mellom Tvedestrand og Arendal.
  3. SHK tilrår at Statens vegvesen reviderer krav i Vegnormal N100 «Veg- og gateutforming» knyttet til redusering av skulderbredde til å omfatte krav til dokumentasjon av avbøtende tiltak og den risikoreduserende effekten av disse, dersom smale firefelts motorveier tillates.
  4. SHK tilrår at Statens vegvesen utarbeider en faglig veileder for avbøtende tiltak på planlagte smale firefelts motorveier.
  5. SHK tilrår at Vegtilsynet, innenfor sitt mandat, arbeider for at ulykkesfrekvens og skadekostnad ikke øker på planlagte smale firefelts motorveier, jf. krav i Vegnormal N100 «Veg- og gateutforming».
E18 er torsdag ettermiddag stengt i sørgående retning etter kjedekollisjon i Horten. Nødetatene er på stedet. Flere er sendt til sykehus og legevakt.
Les også

12 kjøretøy i kjede­kollisjon på E18 – flere sendt til sykehus

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.