ELBIL

Standard skal sørge for at slike ladestasjoner ikke bygges

Altfor mange hurtigladere kan ikke brukes av alle.

Intensjonen var trolig å gjøre ladestasjonen i Valle vakker, men resultatet ble en lader som er umulig for mange å betjene.
Intensjonen var trolig å gjøre ladestasjonen i Valle vakker, men resultatet ble en lader som er umulig for mange å betjene. Foto: Freddy Ulvseth

Høye kantsteiner, tunge ladekabler som ligger slengt på bakken, og trange parkeringsplasser. Det er behov for å standardisere utformingen av norske ladestasjoner, mener Standard Norge.

Les mer om: