Stad skipstunnel

Stad skipstunnel fikk ikke en krone. Nå vurderer regjeringen prosjektet på nytt etter knusende rapport

Dette må på plass før byggingen kan starte.

Slik håper Kystverket den ferdige tunnelen vil se ut fra utsiden.
Slik håper Kystverket den ferdige tunnelen vil se ut fra utsiden. (Illustrasjon: Kystverket)

Dette må på plass før byggingen kan starte.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Kystverket mener de trenger 30 millioner kroner for å sikre videre planlegging av verdens største skipstunnel forbi Stad i Nordfjord - og la dette inn som forslag til årets statsbudsjett.

I Statsbudsjettet 2019 får ikke prosjektet en eneste krone.

Stad skipstunnel skal redusere vente- og reisetid rundt Stad, føre til mindre klimagassutslipp og minske risikoen for ulykker. Tunnelen er for fiskebåter, brønnbåter, passasjerbåter og andre som ikke kommer seg forbi Stad i dårlig vær.

Prosjektleder i Måløy Vekst, Rolf Domstein, sier at mangelen på støtte ikke var uventet.

– Vi har fått beskjed om at departementet skal legge frem Stad Skipstunnel som en sak for Stortinget til høsten, og da forventet vi ikke at det ble tatt stilling til dette i budsjettet, sier han.

Samferdselsdepartementet skal gjøre en vurdering av hvorvidt prosjektet blir noe av med utgangspunkt i en knusende rapport som kom i mai.

Ble slaktet

Prosjektet ble nemlig slaktet i regjeringens uavhengige kvalitetssikring av skipstunnelen som kom i mai - den såkalte KS2-rapporten.

KS2 er en gjennomgang av to tidligere rapporter og studier fra Kystverket, som også konkluderte med at prosjektet ikke er lønnsomt, men likevel nødvendig.

KS2 konkluderer med at samfunnsnytten av tunnelen er redusert med over en milliard kroner, mens investeringskostnadene går opp.

Hver av de mellom ti og tolv fartøyene som er tenkt skal passere gjennom tunnelen vil koste samfunnet 26.000 kroner hver dag i 40 år, heter det.

Stad skipstunnel

  • Tunnel for skip som er planlagt mellom Eide i Moldefjorden til Kjødepollen ved Vanylvsfjorden i Selje kommune.
  • Lengde: 1700 meter, bredde: 36 meter og høyde: 50 meter.
  • Arealet på tverrsnitt: 1661 m²
  • Det blir verdens første skipstunnel av en slik størrelse.
  • Volum uttak fast fjell: Cirka 3 million m³. Tilsvarer cirka 7,5 million tonn med sprengt fjell.
  • Investeringskostnad (2016-kroner) Ca. 2,6 milliard kroner
  • Byggetid: Om lag 3-3,5 år.
  • Om en etablerer skipstunnelen kreves omlegging av veier på Eidsstranda og på Kjøde, pluss innførselsvei til tunnelen. 
  • Ifølge Kystverket forventes prosjektet å redusere ventetid og reisetid når en passerer rundt Stad, redusere klimagassutslipp, og redusere risikoen for ulykker.
  • I Nasjonal Transportplan 2014-2023 har regjeringen sagt at de ønsker å gå videre med et forprosjekt til KS2, med utgangspunkt i det største alternativet for tunnelen, siden det anses å ha størst nyttepotensial.

Atkins Norge og Oslo Economics, som står bak rapporten, mener tunnelen vil koste 3,8 milliarder koner, målt i dagens kroneverdi - en økning fra 2,6 milliarder.

– Djevelens advokat

Rolf Domstein er tydelig på hva han mener om rapporten.

– Vi opplever at forfatterne av rapporten har sett det som sin rolle å spille djevelens advokat. Den har tatt høyde for at alt som kan gå galt går galt - det er ikke realistisk, sier han.

– Vi regner med at politikerne behandler rapporten på samme måte, og at den ikke blir avgjørende, legger Domstein til.

Det fremste argumentet for å bygge tunnelen var hurtigbåtforbindelse mellom Bergen og Ålesund. I konsekvensutredningen betviles det om noen i det hele tatt vil starte en slik rute.

– Vi mener det viser hvor feil denne rapporten er. Fylkene på Vestlandet jobber nå med en analyse som skal være grunnlag for eventuell videre satsing. Det er underlig at rapporten nærmest konkluderer med at dette ikke blir noe av før fylkeskommunene har fattet endelig vedtak, sier Domstein.

Rederiforbudet: – Tidkrevende og unødvendig

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) i Transport- og kommunikasjonskomité uttalte til TU i mai at han er tilhenger av Stad skipstunnel, og påpekte at den ligger inne i Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029.

Han trodde ikke at prosjektet ville bli gravlagt.

– Vi var klar over mange av momentene som ligger til grunn for KS2-rapportens konklusjon da vi vedtok Nasjonal Transportplan. KS2-rapporten viser at det er ting vi må ta fatt i og se videre på, sa Orten til TU.

Norges Rederiforbund, som trafikkerer kysten med mer enn 150 skip i størrelsesorden 500-75.000 bruttotonn, er imidlertid kritisk til prosjektet.

– Våre medlemmer sier at de ikke kommer til å benytte seg av tunnelen. Det er et tidkrevende og unødvendig prosjekt, sier næringspolitisk direktør Amund Drønen Ringdal til NRK.

Kystverket trenger 30 mill. til grunnerverv i år

Prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket sier at de har lagt opp til en tidsplan i henhold til Nasjonal Transportplan (NTP). Da må grunnerverv og forberedelse av anbudsunderlag komme i gang temmelig raskt. 

De 30 millionene Kystverket la inn forslag om skal brukes til grunnerverv. Fem hus må kjøpes og rives.

Andreassen sier det er for tidlig å si hva mangelen på øremerkede midler fra statsbudsjettet vil bety, men påpeker at tiden er i ferd med å renne ut.

– Vi må jobbe videre for å rekke målet i Kystverkets handlingsplan om å starte bygging i 2021, det vil si første del av NTP og i inneværende Stortingsperiode. Dette samsvarer med gjeldende NTP, sier Andreassen.

– Må få penger over revidert statsbudsjett

Stad skipstunnel har vært foreslått siden 1874, og på 1980-tallet ble det stiftet et selskap som skulle jobbe fram ideen. Siden den gang er det laget nær 20 konseptvalgutredninger, som har talt både for og mot tunnelen.

Gjennombruddet kom ikke før 2014, da regjeringen sa de ønsket å gå videre med et forprosjekt i Nasjonal Transportplan.

Ifølge Randi Paulsen Humborstad i Måløy Vekst, må Stortinget få Stad skipstunnel som egen sak i høst og penger bevilget over Revidert statsbudsjett til våren.

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå