KRAFT

SSB nekter å publisere klimastatistikk

KLIMAGASSUTSLIPP: Det er umulig å publisere korrekt statistikk med dagens ressurser, mener SSB.
KLIMAGASSUTSLIPP: Det er umulig å publisere korrekt statistikk med dagens ressurser, mener SSB. Bilde: colourbox.com
Øyvind LieØyvind Lie
5. mars 2012 - 13:39

Statistisk sentralbyrå (SSB) mener den kommunale klimastatistikken er så dårlig at den bidrar til å spre feilinformasjon.

Derfor besluttet byrået nylig å ikke publisere statistikken for 2010.

Utfordringer

Miljøverndepartementet mener avgjørelsen vil gi “betydelige utfordringer” for energi- og klimapolitikken i mange kommuner.

«Svært mange norske kommuner har satt seg klimamål ut fra disse utslippstallene [...]. Uten statistikken vil kommunene ha problemer med å vise måloppnåelse», skriver Miljøverndepartementet i et brev til SSB.

Les også: – Olje og gass må finansiere klimafond

Svevestøv

Dessuten er statistikken over svevestøv og NOx viktig informasjon til luftkvalitetsmodellene som brukes til å varsle forverret luftkvalitet i de største byene, til nytte for astmatikere og lungesyke.

«Bortfall av statistikken vil trolig gjøre disse varslene mer upresise», skriver MD.For grov metode FOR DÅRLIG METODE: SSB-statistikken over kommunenes enegibruk og klimagassutslipp er ikke pålitelig nok til å sjekke måloppnåelse, sier fagdirektør Torstein Bye i SSB.
For grov metode FOR DÅRLIG METODE: SSB-statistikken over kommunenes enegibruk og klimagassutslipp er ikke pålitelig nok til å sjekke måloppnåelse, sier fagdirektør Torstein Bye i SSB.

For grov metode

Fagdirektør Torstein Bye i SSB står imidlertid fast på avgjørelsen.

– Kommunene bruker statistikken til å sjekke måloppnåelse. Men metodene våre er så grove at tallene kan ikke brukes til det, sier han.

SSB har basert seg mye på makrostatistikk. Den blir upresis når den brytes ned på kommunenivå.

Dermed registreres endringer på feil kommune.

Les også: Vil ikke garantere for klimameldingen

Nå blir klimaskeptikerne hørt

Fylkesnivå

For eksempel tar statistikken for bruk av fyringsolje og parafin i bygninger utgangspunkt i salget på fylkesnivå.

Oversikten over utslipp fra avfall tar ikke hensyn til at det benyttes interkommunale løsninger.

Statistikken skiller heller ikke mellom lokal trafikk og gjennomfartstrafikk. Industriutslipp er basert på utvalg hvor ikke alle bedrifter er med.Stor jobb

– Hvis vi skal endre statistikken slik at den tilfredsstille kommunenes formål, ville det være en ganske stor jobb. Vi ville måtte ut og spørre alle bedrifter, både i privat og offentlig sektor, om all energibruken deres. Men vi må ta hensyn både til våre og bedriftenes kostnader knyttet til å samle inn informasjonen. Vi er jo pålagt å redusere byrdene for bedriftene, sier Bye.

SSB ser nå på om metodene kan raffineres, men byrået er avhengig av bedre kilder enn de har nå.

Rajendra Pachauri: Lederen for FNs klimapanel trues på livet

Usikker fremtid

Bye kan ikke love at tall for 2011 publiseres neste år.

– Det ikke opplagt at det vil bli publisert kommunestatistikk framover. Kanskje vi kan publisere statistikk på regionnivå, og ikke for hver enkelt kommune. Det er for tidlig å si, sier Bye.

Ekspedisjonssjef Ingvild Andreassen Sæverud i Miljøverndepartementet sier SSB har invitert til møte for å diskutere tiltak for å forbedre kvaliteten på tallene.

Hun håper statistikken kan publiseres igjen fra neste år.– Svekker lokalt engasjement

Naturvernforbundet advarer mot at manglende informasjon kan svekke lokalt engasjement i energi- og klimaspørsmål.

– SSB må settes i stand til å lage pålitelig statistikk over dette. Det vil koste litt, men det er nødvendig. I påvente av dette vil det være uheldig med år uten statistikk. Statistikken bør fortsatt publiseres, men med tydelig henvisning til svakhetene, sier fagleder Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

Les også: Norske bilavgifter gir mest CO2-kutt

Gran kan pynte klimaregnskapet

Klif må kutte i miljøovervåking

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.