Spriter opp bergensbussene

Denne Tide-bussen kjører nå på gassproduktet hytan som er hydrogenanriket naturgass. (Bilde: Tide)
Tides nye hytanbuss skal i teorien nå ha blitt sprekere og mer miljøvennlig. (Bilde: Gunn Janne Myrseth)
Idar Sylta, sjef Tide Buss hilste hydrogenbussen og barna fra Liakroken barnehage velkommen til hydrogenbussens premieretur. (Bilde: Gunn Janne Myrseth)
Hydrogenprosjektet i Bergen ble offisielt åpnet i dag ved at bergenordfører Gunnar Bakke (FrP) fylte opp tanken med hytan. (Bilde: Gunn Janne Myrseth)
Prosjektleder for "Gass i Vest", Tomas Fiksdal kunne fylle hydrogenbussen til Tide ved hjelp av forskerne Jarle Farnes og Thomas Ryberg i Prototech AS. (Bilde: Gunn Janne Myrseth)
  • Kraft

Måten det gjøres på er å anrike naturgassen med hydrogen, en blanding som gjerne kalles hytan.

I dag presenterte transportselskapet Tide i Bergen sin første hytanbuss på et arrangement i Åsane.

Åtte prosent hydrogen

Tide har i dag 81 busser som kjører på naturgass.

– I første omgang skal vi kjøre noen av bussene, antallet er litt usikkert, på naturgass som er innblandet åtte volumprosent hydrogen. Her bruker vi eksisterende infrastruktur til å introdusere hydrogen som drivstoff, sier prosjektleder Tomas Fiksdal til TU.no.

Måler effekt og utslipp

Ved å sprite opp metangassen med hydrogen økes forbrenningsgraden og dermed effekten. Samtidig reduseres forbruket av metangass og dermed også klimagassutslippene.

– Slik er det i teorien, og nå skal det gjennomføres sofistikerte utslipps- og effektmålinger. Resultatene vil foreligge i slutten av oktober og vil gi grunnlag for å avgjøre å innføre hytan på permanent basis, forteller Fiksdal.

Første store hytanprosjekt

Bussmotorene allerede er bygget om for gassdrift og pumpestasjonene er på plass. Men dispenseren for å blande hydrogen og metan er spesialutviklet.

– Dermed er dette også et spennende teknologi- og produktutviklingsprosjekt, sier Fiksdal.

Dette det første hytanprosjektet i stor skala her til lands. Per i dag finnes det kun én maxitaxi i Stavanger som kjører permanent på hytan.

Samtidig er norsk teknologi langt framme på hytan: Hytan-råskinn fra Drammen

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå