Sprenger seg gjennom Ekeberg

Sprenger seg gjennom Ekeberg
BORRERIGG: Ved Bekkelaget skal det sprenges ut 150 000 m3 masse. Omkring en tredjedel er tatt ut. Borreriggen er fra Atlas Copco. Bilde: Fredrik Drevon

Delprosjekt A. Gamlebyen-Bekkelaget

Veidekke har kontrakt med Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (VAV), om bygging av Midgardsormen delprosjekt A. Oppdraget omfatter fjellanlegg i tilknytning til Bekkelaget Renseanlegg. Kontraktssummen er NOK 234 millioner eks. mva.

Veidekke bygger tunneler, haller og sjakter ved Bekkelaget Renseanlegg, samt bygge overføringstunnel til Gamlebyen og utslippstunnel til havnebassenget. Kontrakten er ett av totalt åtte delprosjekter som til sammen representerer den største investeringen på avløpssiden som hittil er gjennomført i Norge.

Kilde: Veidekke

Midgardsormen

Byggeperiode: 2010-14

Kostnad: 1,3 mrd.

Ledningsanlegget omfatter ca. 3 km med tunnel i fjell, ca. 2 km legging av rør ved mikrotunnelering/styrt boring og ca. 4,5 km avløpsrør i åpne grøfter. Ved Bekkelaget renseanlegg skal det bygges ny pumpestasjon og nytt ristanlegg. Hele ledningsanlegget utføres med selvfall fra startpunktene frem til Bekkelaget.

Midgardsormen skal:

  • Gi forbedret vannkvalitet i nedre del av Akerselva, indre havnebasseng og i Oslofjorden.
  • Gi enklere driftssituasjon med reduserte drifstskostnader.
  • Håndtere avløp fra bebyggelsen i Bjørvika og Sørenga.

Kilder: Norconsult og VAV-etaten Oslo.

– Den 2 km lange tunnelen i fjell, fra Gamlebyen til Bekkelaget renseanlegg, blir både transportvei og fordrøyningsmagasin. Dermed kan renseanlegget med tilknyttet tunnelsystem utnyttes maksimalt ved store nedbørsmengder, sier prosjektleder for Midgardsormen Jan Kopperstad.

- Som planlagt

Ifølge Kopperstad går byggingen av Oslos store vann- og avløpsprosjekt som planlagt.

Teknisk Ukeblad er med Kopperstad inn i fjellanlegget fra Bekkelagssiden. Med på vandringen er også Midgardsormens byggherrekoordinator og "primus motor" Kjell Harald Kopseng, og delprosjektleder Thoralf Utmo. Det var Kopseng som kom opp med navnet Midgardsormen.

Mens vi går innover passerer store lastebiler og spesialkjøretøyer til borring. På stuff borrer en arbeider hull for plassering av sprengstoff. For hver detonasjon sprenges ut nok masse til at man kommer seg fem meter lenger inn.

Midgardsormen: Midgardsormen er Norges største no-dig

Se flere bilder av anlegget i vår

GRAVES: Arbeid pågår under Ekeberg.
GRAVING: Arbeid pågår under Ekeberg. Foto: Fredrik Drevon. Fredrik Drevon

Strenge krav

Hva er vanskeligst med å bygge denne tunnelen?

– Forholdet til nærliggende bygninger og anlegg, både over og under bakken, skaper utfordringer i forhold til rystelser og injeksjon. Vi bygger i et tettbebygget strøk. Samtidig har vi begrensninger på arbeidstiden i forhold til støyforskrifter. Ellers er det ganske konvensjonell tunnelbygging. Det er strenge krav til tetting av fjellet ved injeksjon, sier Thoralf Utmo.

3

150000 m

Han forteller at arbeidet i tunnelen pågår fra kl. 06.00 til 02.00.

Sprengning er tillatt i tidsrommet 07.00-23.00. Selve utsprengningen tar halvannet år. Inne i tunnelen jobber 12 personer, mens det jobber 20 personer på prosjektet, inkludert administrasjon.

Totalt skal 150 000 m 3 masse sprenges ut. Omkring en tredjedel av dette er nå tatt ut. Mesteparten av massen legges i steinfylling i Oslofjorden, mellom Sørenga og Sjursøya.

Hvordan koordineres arbeidet?

– Planene er jo lagt. Det er vel først når det er diskusjon om eventuelle endringer i planene at jeg kommer inn i bildet. Vi er opptatt av at forholdet til nabolaget og sikkerhet blir ivaretatt, sier byggherrekoordinator Kopseng.

BILDESERIE: Midgardsormen

SPRENGSTOFF: Hull borres og sprengstoff plasseres.
SPRENGSTOFF: Borring og plassering av sprengstoff i stuff. Foto: Fredrik Drevon Fredrik Drevon

Konvensjonell tunnel

Midgardsormen er et stort og sammensatt prosjekt som involverer en rekke fagområder.

– Thoralf Utmo har ansvaret for denne fjelltunneldelen. Andre har ansvar for andre delprosjekter, mens jeg følger dette på et overordnet plan, supplerer prosjektleder Kopperstad.

Er det noe i dette tunnelprosjektet som er innovativt eller i forkant av bransjen? Eller er det ren plankekjøring?

– Midgardsormen er nyskapende med tanke på målet med prosjektet. Byggingen av anlegget i Ekebergåsen er et konvensjonelt prosjekt, men vi har de utfordringene som vi nevnte, sier Kopseng.

Har det vært mange klager fra beboere i området?

– Noen. Det er mye av de samme klagene som da vi sprengte ut til nytt renseanlegg. Dessuten var det luktproblematikk, men det problemet er nå ute av bildet, sier Kopseng.

Kanskje litt feil å spørre om i disse terrortider, men hvor får dere sprengstoffet fra?

– Fra det australske selskapet Orica. Vi har blandestasjon her, men sprengstoffet lagres ikke her.

Det multinasjonale selskapet Orica Mining Services er ifølge sine egne internettsider verdens ledende leverandør av sivile sprengstoffer.

Midgardsormens fjellanlegg (delprosjekt A Gamlebyen-Bekkelaget) skal stå ferdig i 2014.

– Hev gebyrene på vann og kloakk

Les mer om: