ENERGI

Splittet EU skal svare på USAs kjempepakke

I løpet av januar vil EU-kommisjonen legge frem en ny lovpakke som skal stimulere til grønne investeringer. I tillegg varsler EU-kommisjonen et nytt fond som skal hjelpe land som ikke har råd til å betale ut mer statsstøtte. 

EU-kommisjonens preisdent Ursula von der Leyen lanserer svar på USAs grønne pakke.
EU-kommisjonens preisdent Ursula von der Leyen lanserer svar på USAs grønne pakke. Foto: EU-kommisjonen mediaservice
Alf Ole AskBrussel-korrespondent for Energi og Klima
18. jan. 2023 - 11:00

EU vil fortsatt forsøke å snakke USA og president Joe Biden til rette for å dempe virkningene på Europas industri av den amerikanske subsidiepakken for grønn omstilling (IRA). Fra EU-kommisjonens side er en opptatt av at det grønne skiftet ikke skal ende i konkurranse om å være mest proteksjonistisk.

Det gjorde EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen klart da hun talte på World Economic Forum i Davos tirsdag.

Møte på høyt nivå

Omtrent samtidig møttes USA og EU på høyt nivå i Brussel, der USAs grønne pakke (IRA) var tema. Men om Kommisjonen er opptatt av å hindre proteksjonisme, er det flere EU-land som ser dette som et naturlig mottiltak.

I EU er klimapolitikken tuftet på at forurenser må betale gjennom blant CO2-avgifter for å stimulere til grønn omstilling.

USA skal bruke tilsvarende 3700 milliarder kroner de neste 10 årene på skattelette for å stimulere til det samme. I USA får forurenser betalt. Dette har sendt sjokk inn i Europas industri.

EU planlegger en «nullutslipps industri lov» (Net-Zero Industry Act) som skal identifisere klare mål for europeisk ren teknologi innen 2030. Det var EU-kommisjonens president von der Leyen som ga noen hint om det som nå kommer da hun talte til World Economic Forum i Davos.

Møtes på høyt nivå

Men mens hun sto på talerstolen og talte til verdens direktørsjikt, hadde EUs finansministre den første runden omkring tiltak for å sikre at USA ikke utkonkurrerer EU når et gjelder grønne investeringer.

EUs økonomikommissær Valdis Dombrovskis og den svenske finansministeren Elisabeth Svantesson på tirsdagens pressekonferanse. Foto: EUs ministerråd presseservice

Den uformelle runden av reaksjoner viste at det er ulike oppfatninger blant medlemslandene om svaret på USAs pakke. Det gjelder alt fra bruk av statsstøtte til kampanjer om «kjøp europeisk.»

EUs økonomikommissær Valdis Dombrovskis sa at pakken med ny lovgivning legges frem innen 1. februar. Det betyr før EUs stats- og regjeringssjefer møtes til toppmøte i Brussel 9. og 10. februar. Der kommer utfordringene med IRA til å bli et hovedtema.

Vil sikre tilgang på sjeldne metaller

Den loven som EU-kommisjonen vil fremme, skal rette oppmerksomheten mot investeringer i strategiske prosjekter langs hele verdikjeden. Spesielt vil en være opptatt av å gjøre det lettere å få tillatelse til å bygge nye utslippsfrie produksjonsanlegg.

Parallelt med dette vil en se på hvordan en kan stimulere klimavennlige prosjekter av felles europeisk interesse.

EU har et betydelig problem fordi det er avhengig av import av visse metaller for det grønne skiftet. Mye av dette hentes fra Kina. Derfor vil den nye loven (The Net-Zero Industry Act) gå hand i hand med loven som regulerer kritiske råmaterialer. Von der Leyen understreket at EU vil jobbe sammen med likesinnede stater for å sikre tilgang på slike metaller.

Tøff sak for formannskapet

Det som i tirsdag bekymret finansministrene var at EU-landene har ulike økonomiske forutsetninger. Det å gjøre det lettere for medlemsland å bruke statsstøtte over nasjonale budsjetter, øker ulikheten mellom medlemslandene.

De landene som har råd, kan subsidiere egen industri, noe som igjen undergraver EUs indre marked. Tyskland og Frankrike blir heftig kritisert for at de nå øser ut subsidier og undergraver det indre markedet.

Pakken som EU-kommisjonen nå varsler blir en utfordring for det svenske EU-formannskapet. Finansminister Elisabeth Svantesson ledet sitt første finansministermøte tirsdag. Hun understreket at Sverige vil jobbe hardt for å skape en enighet om tiltak, men hun ville ikke kommentere dette nærmere før Kommisjonen har vist kortene.

Urusla von der Leyen viste til at Kommisjonen jobber med å lage et fond som skal kunne støtte industri av felles europeisk industri og dermed utjevne disse forskjellene. Det var i fjor høst hun første gang nevnte dette. En tanke som har møtt mye motbør i EU, fordi en rekke land mener det er for mange fond allerede.

Artikkelen ble først publisert hos Energi og klima.

Norske olje- og gasselskaper kan bli pålagt å bygge opp store lagre for CO2-lagring framover.
Les også

EUs nye lov om nullutslipp i industrien kan få stor betydning

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.