KOFA

Spiralen trenger ny portal: Drammen kommune er klaget inn for Kofa

Arbo Entreprenør mener at Haandverkerne skulle vært avvist i denne konkurransen.

Nedre portal til Spiralen. Bildet er tatt da utbedringen av hele tunnelen pågikk i 2019.
Nedre portal til Spiralen. Bildet er tatt da utbedringen av hele tunnelen pågikk i 2019. Foto: Bjørn Olav Amundsen
19. jan. 2022 - 18:47 | Endret 20. jan. 2022 - 13:08

** Artikkelen er oppdatert - Drammen kommune har svart på innsynskravet fra Veier24. **

I fjor høst lyste Drammen kommune ut en konkurranse om å få bygd ny portal i øvre ende av Spiralen – en av de veitunnelene i landet som må sies å være noe for seg selv.

Fristen for å gi tilbud på det oppdraget var satt til 18. november.

Veier24 ba da om å få tilsendt en oversikt over hvilke firmaer som hadde gitt tilbud på oppdraget, og hvilke pristilbud de hadde kommet med.

Veier24 har ennå ikke fått noe svar fra Drammen kommune.

Men Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) skal nå forholde seg til denne konkurransen.

7. januar registrerte Kofa at Arbo Entreprenør har sendt inn en klage til nemnda, og det er Drammen kommune som er innklaget.

Arbo Entreprenør mener - ifølge Kofas korte redegjørelse i nemndas oversikt over innkomne saker - at Drammen kommune har gjennomført en anskaffelse etter anskaffelsesforskriftens del I og II for oppgradering av fasade på utsiden av tunnelportal i Spiralen tunnel i Drammen.

Arbo Entreprenør mener at kommunen har brutt regelverket ved ikke å avvise tilbudet fra den leverandøren som er valgt.

Kofa skriver i sin oversikt over innkomne saker at klagen behandles som en såkalt prioritert rådgivende sak.

I dag, 20. januar, sendte Drammen kommune en e-post til Veier24, med kopi av et brev som kommunen har sendt til Veier24 26. november 2021. Store deler av befolkningen er pålagt å arbeide på hjemmekontor, så et fysisk brev ligger i så fall trolig på kontoret til Veier24.

Uansett: I brevet skriver kommunen at den avslår innsynskravet fra Veier24. Vi hadde i så fall klaget på avslaget.

Veier24 sendte 18. januar i år en klage på sent svar til Drammen kommune i denne saken. 

Kommunen skriver også i sitt avslagsbrev at det skal være evaluering og avgjørelse i saken i uke 47-49 i 2021. Kommune sier videre at de etterspurte opplysningene vil oversendes når leverandør er valgt. Om det er gjort er ikke godt å si, men her må tvilen komme kommunen til gode: Det er mulig at de opplysningene også finnes i et annet brev som ligger på kontoret til Veier24.

Drammen kommune legger i sin epost av 20. januar også ved en udatert meddelelse om resultat av konkurranse. Her er det oppgitt at klagefristen for avgjørelsen er 18. desember.

I meddelelsen oppgir kommunen at to entreprenører har gitt tilbud på oppdraget:

Entreprenør Tilbudssum i k. eks. mva.
Haandverkerne 2.755.289
Arbo Entreprenør 3.156.865

Drammen kommune opplyser videre at tildelingen er påklaget til Kofa og at Drammen kommune venter med å inngå kontrakt til Kofa har gitt sin uttalelse.

Det er bare ett år siden forrige dødsulykke på en usikret planovergang på Kongsvingerbanen, nord for søndagens ulykkessted.
Les også

Dødsulykke kun måneder etter hendelse på samme overgang

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.