INDUSTRI

Spår kanselleringsskred

Markedet for tørrlastskip, bulk og containerskip, er overmettet høsten 2008. Verft som byggerslike skip vil lide mest i de nærmeste årene. Norske verft er bedre stilt i og med at de fleste leverer til offshorerelatert virksomhet.
Markedet for tørrlastskip, bulk og containerskip, er overmettet høsten 2008. Verft som byggerslike skip vil lide mest i de nærmeste årene. Norske verft er bedre stilt i og med at de fleste leverer til offshorerelatert virksomhet.
Tore Stensvold
4. nov. 2008 - 14:48

ÅLESUND:Trøsten er at norske verft er bedre stilt enn skipsbyggere i en rekke andre land.Ifølge sjeføkonom Nicolai Hansteen i meglerselskapet Lorentzen og Stemoco AS, vil verftsnæringen opplever et tøft år i 2009, men så kan markedet igjen snu.

SKred de neste måneder

- Vi vil se et skred av kanselleringer i tida framover, og skip under bygging vil bli solgt til nye investorer. Prisene for skip på bruktmarkedet vil falle, spår Hansteen under årets Verftskonferanse i Ålesund.

Regjeringen på læretur

Om lag 75 prosent av ordremassen ved norske verft er skip knyttet til oljesektoren. Den er ikke i så stor grad rammet av finanskrisen.

Resalg

Det betyr også at det fortsatt er et marked for skipene, men at den opprinnelige bestiller kanskje ikke klarer å finansiere skipet. Da åpnes for salg til nye investorer. Resalg av konraheringskontrakter vil vi se mye av, ifølge Hansteen.

Kutte kostnader

Han oppfordrer veftene til å se på kostnadsbildet, og det får de hjelp til ved fallende stålpriser, samt å se på nye muligheter og skipstyper. Nærskipsfart, som også Næringsmister Sylvia Brustad argumenterte for ut fra miljøhensyn, kan være ett av områdene verftene bør se på.

Mellomåret 2009

- Prisene på skip vil imidlertid være under press, så kostnadene må ned, sier Hansteen.

Akkurat det siste ble ikke så godt mottatt i salen under Verftskonferansen i Ålesund. Derimot var det mer fornøyde kommentarer til han spådom om at 2009 vil være et mellomår, og at nye ordrer vil komme fra 2010.

Ordretørke for verftene

Oljehåp

Hansteen påpeker at verdens etterspørsel etter olje fortsatt går opp, og at oljereservene minker.

Opec jobber for å holde prisene oppe. Det betyr at offshoremarkedet fortsatt har behov for både forsyningsskip, ankerhåndteringsfartøyer og skip for spesialiserte oppgaver knyttet til subseavirksomhet.