BYGG

Soverommene holder opptil 30 grader. Nå er rådgivningsfirmaet dømt

Erstatningsansvarlig for feilprosjektering.

Flere overopphetede soverom i et nybygg på Sørenga førte til rettssak.
Flere overopphetede soverom i et nybygg på Sørenga førte til rettssak. Illustrasjon: Google Earth
Roald RamsdalRoald RamsdalJournalist
19. feb. 2020 - 05:15

Overopphetede soverom i fem leiligheter i et nybygg på Sørenga var nylig tema i retten.

Mandag kom dommen i saken. Rådgivningsselskapet Asplan Viak er erstatningsansvarlig for å ha feilprosjektert løsningen i leilighetene, slår Asker og Bærum tingrett fast.

Dermed fikk installasjonsfirmaet Bravida medhold.

«Prosjekteringsfeilen er årsak til at soverommene får romtemperaturer på opptil 30 grader», skrev Bravidas advokat til retten før saken ble behandlet.

Asplan Viak hevdet derimot at varmen skyldtes at Bravida hadde utført arbeidet feil, men rådgivningsselskapet fikk ikke gehør for dette.

Leiligheter fra 2016

I stevningen ble Asplan Viak krevd for omtrent én million kroner i erstatning for prosjekteringsfeilen. I første omgang behandlet retten spørsmålet om ansvarsgrunnlag og om det var reklamert i tide. Erstatningskravet vil nå bli behandlet i del to av saken.

Bakgrunnen for striden er at beboerne i fem leiligheter oppdaget at soverommene hadde temperaturer opp til 30 varmegrader. Leilighetene ble overlevert til beboerne sommeren 2016.

Det førte til at totalentreprenøren Veidekke reklamerte til Bravida som hadde rørentreprisen. Bravida reklamerte så videre til Asplan Viak, som hadde detaljprosjektert røranlegget. De ble ikke enige og rådgivningsfirmaet ble i fjor saksøkt.

– Utålmodige kunder

Høsten 2017 forsøkte man å løse problemet med varme soverom ved å fjerne og koble ut radiatorer i leilighetene. Senere samme høst hyret Veidekke inn rådgivningsfirmaet Omega Akerholdt til å termografere en av leilighetene.

«På bakgrunn av kontrollen ble det avdekket at leiligheten blir tilført varme fra himling. Dette er trolig årsaken til at leiligheten har en forholdsvis høy temperatur sett ut ifra at leiligheten kun blir tilført varme på badene», konkluderte rådgivningsfirmaet.

Veidekke leide så inn det rådgivende ingeniørfirmaet Itech til nærmere undersøkelser.

«Vi trenger bistand til å følge opp Bravida (og RIV Asplan Viak) i denne saken. De har gjort noen tiltak, men det er fortsatt ikke bra nok. Det begynner å bli lenge siden kundene flyttet inn, og de begynner å bli utålmodige», skrev Veidekke til Itech.

I samme e-post skrev de at det var lagt uisolerte varmerør fra fordelerskap til radiatorer gjennom fem leiligheter.

«Dette gjør at det blir altfor varmt på soverommene (25+)», het det i e-posten som var skrevet i november.

Les også

Betongen ble varmemagasin

Mye tydet på at varmen fra rørene ble magasinert i betongdekket, ifølge de rådgivende ingeniørene i Itech.

«Betongen magasinerer varmen fra disse føringene, og vil ikke kunne avgi overskuddsvarmen», skrev Itech til Veidekke.

De foreslå å legge om varmerørene, slik at de ble lagt i den sonen de skulle betjene. Det betød at de måtte legges i egne sokkellister eller i vegger. Veidekke skrev at de ville tilby kundene en løsning med isolert himling for å stoppe varmen.

I dommen kommer det frem at utbedringsarbeidet ennå ikke er igangsatt, fordi man ikke er blitt enige med beboerne om utbedringsmetoden.

– Alle varmerør skulle isoleres

I saken hevdet Bravida at løsningene som Asplan Viak valgte ikke var faglig forsvarlige. De argumenterte for at de la rørene nøyaktig som angitt i BIM-modellen, og de isolerte de rørene som fremstod som isolerte.

«De sakkyndige vitnene forklarte alle at varmerør skal isoleres, men også at det er bransjepraksis ikke å gjøre det», heter det i dommen.

I retten ble det vist frem bilder av BIM-modellen. Partene var uenige i hva modellen egentlig viste og hvordan den kunne forventes brukt. Faksimile: Asker og Bærum tingrett

Rådgivningsselskapet la derimot ned påstand om at de måtte frifinnes. De mente at alle tegninger viste at alle varmerør skulle isoleres. De viste også til at det fremgikk av teknisk beskrivelse og av TEK10.

«Isolasjon av rør er i kjernen av en rørleggers fagkunnskap, og var det her uklarheter knyttet til isoleringen, skulle dette ha vært tatt opp», argumenterte rådgivningsselskapet slik det er gjengitt i dommen.

Asplan Viak mente en eventuell uheldig bransjepraksis uansett ikke opphevet rørleggernes plikt til å følge god faglig praksis med å isolere rør.

De mente varmen skyldtes utførelsesfeil. Isolering av rørene ville ha redusert varmesmitten med 90 prosent, ifølge Asplan Viak.

Rådgivningsselskapet mente det heller ikke var reklamert i tide og at de innledende e-postene fra Bravida om saken ikke kunne tolkes som en reklamasjon.

Les også

Åtte rør gjennom soverommet med 80-graders vann

I fire av leilighetene er fordelerskapene plassert i det ene hjørnet av leiligheten, inne på et soverom. Fra hvert skap går det til sammen 16 rør for varmtvann til de åtte radiatorene som er plassert i leiligheten. Rørene er støpt ned i betonggulvet og går gjennom soverommet.

Det er snakk om åtte såkalte turrør, som fører varmtvann til radiatorene. Vannet der holder 80 grader celsius. I tillegg er det åtte såkalte returrør. Vannet der holder 60 grader celsius, ifølge dommen som legger til grunn at de er uisolerte.

«De avgir da varme til betongen rundt som magasinerer varmen og gjør det vanskelig eller umulig å regulere temperaturen», skriver dommeren.

De fire leilighetene ligger over hverandre i bygget. Dermed vil varmen bli magasinert i både gulv og tak.

Også en femte leilighet har problemer med høy varme. Det skyldes trolig uisolerte varmerør i etasjeskillet over.

«Retten legger til grunn som uomstridt at det er et funksjonskrav i nybyggede leiligheter at man kan kontrollere temperaturen og herunder regulere ned varmen på soverom», heter det videre i dommen.      

– Man kan undres

Dommeren stiller også spørsmål ved hva Bravidas rørleggere tenkte på.

BIM-modellen som ble vist frem i retten. Flere steder ble det påpekt kollisjoner og ufullstendig modellering. Faksimile: Asker og Bærum tingrett

«Det er ikke ført vitner fra dem som den gang arbeidet i prosjektet for Bravida, og hva de tenkte, er ukjent for retten. Man kan undres over at de ikke selv tenkte at varmerørene skulle isoleres og om de ikke stilte spørsmål ved det», skriver dommeren.

Likevel mener retten at varmerørene mest sannsynlig ikke ble isolert fordi det ikke gikk tydelig frem av detaljprosjekteringen til Asplan Viak.

«Hadde dette vært angitt utvetydig på tegningene eller lagt inn i BlM-modellen, finner retten det lite sannsynlig at rørene hadde vært lagt uisolert i betongen», heter det i dommen.

Retten mener at varmetap og varmesmitte fra rørene ikke ble tilstrekkelig vurdert av Asplan Viak og at dette er en hovedårsak til problemene som har oppstått.

De mener det er sannsynliggjort at Asplan Viak ikke har utført oppdraget i samsvar med god faglig standard og at det er snakk om prosjekteringsfeil som kan føre til erstatningsansvar.

– Overrasket

I rådgivningsselskapet er de overrasket over utfallet av saken.

– Asplan Viak er selvsagt overrasket og uenig i utfallet av denne saken. Vi ble gjort kjent med dommen i går og har på nåværende tidspunkt ikke tatt stilling til om vi vil anke, forteller Mette Ditlevsen Essebo, kommunikasjonsansvarlig i Asplan Viak.

I Bravida er de fornøyd med avgjørelsen.

– Vi er godt fornøyd med å ha fått medhold i at det var en prosjekteringsfeil, og ikke noe Bravida kan lastes for, skriver Stian Søhoel, markedsdirektør i Bravida Norge i en epost.

– Men Bravida mener først og fremst at det er synd at et slikt forhold måtte havne i retten, idet slike saker bør håndteres mellom partene på en profesjonell måte, fortsetter han.

De håper dette i fremtiden vil bidra til å styrke videre samarbeid, dialog og informasjonsflyt mellom den prosjekterende og utførende part.

– Når det er sagt er naturlig Bravida fornøyd med å få konstatert at dette var en prosjekteringsfeil fra prosjekterende, skriver Søhoel.

Siden dommen ikke er rettskraftig på nåværende tidspunkt ønsker de ikke å kommentere saken ytterligere.

Dommen er ikke rettskraftig ennå, da ankefristen ikke har gått ut.

Les også

 

 

 

 

 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.