ENERGI

Sot gir tørke og flom

En ny NASA klimastudie viser store endringer i nedbørsmengder og temperaturer i Kina i juni, juli og august i år. Dette kan også forklare økende flom- og tørkeproblemer i landet tidligere år.

To amerikanske forskere mener at svart karbon kan påvirke det regionale klimaet ved å absorbere sollyset, varme opp lufta og dermed påvirke de store atmosfæriske sirkulasjonene som styrer vær og nedbør.

Sot - eller svart karbon - kommer fra industriutslipp, trafikk, skogbranner, kullfyring og forbrenning av annet biologisk materiale. Forskerne hevder at det meste av sotoppsamlingen over Kina i sommer er menneskeskapt.

Forskerne Surabi Menon fra NASA og Columbia University og James Hansen fra NASAs Goddard Institute for Space Studies (GISS) har brukt en klimamodell fra GISS til å analysere luftdata fra 46 bakkestasjoner i Kina. De gjennomførte fire datasimuleringer for å studere effekten av sot på den hydrologiske syklusen over Kina og India.

I de fire numeriske simuleringene, isolerte de to forskerne spesielle faktorer så som overflatetemperatur på sjø, andre klimagasser og luftforhold for å se om disse faktorene kunne påvirke de hydrologiske sykler.

Av de fire scenariene, viste det seg at effekten av store mengder sotpartikler over Kina medførte store nedbørsmengder og oversvømmelser i det sørlige Kina og tørke i nord.

-Dersom vår tolkning av dataene er korrekt, betyr det at reduksjon av sotpartikler over Kina kan bedre flom- og tørkesituasjonen i landet samtidig med de gunstige helsemessige virkninger dette vil ha for befolkningen, sier Hansen.

Studier er nå i gang for å se om mønsteret gjentas over India.

Sot dannes på grunn av ufullstendig forbrenning, spesielt fra kull, diesel og biobrensel. Utslippene er store i Kina og India ettersom det meste av oppvarming og matlaging skjer med kull, biomasse og tørket kumøkk som brennes ved lave temperaturer. Sotpartiklene absorberer sollyset, slik mørk asfalt blir varmere enn lys asfalt en varm sommerdag.

Når sot absorberer sollys, varmer den opp lufta og reduserer lysmengden som slipper igjennom til jorda. Den oppvarmede lufta gjør atmosfæren mer ustabil. Varm luft stiger opp og danner skyer og kraftig nedbør over de forurensede områdene. Samtidig med at lufta varmes opp og stiger i sør, synker den kalde og tørre lufta i nord. Når lufta synker, dannes det ikke skyer og derved heller ikke nedbør i nord.

Hansen og Menon offentliggjorde resultatene først i det renommerte bladet Science 27. september.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.