Sommerstudentene utvikler autonom vannscooter

Kongsberg Gruppens sommerprosjekt skal inspirere og motivere teknologistudenter.

Det ubemannede overflatefartøyet Aegir på Eikeren innsjø.

I sommer har ti studenter jobbet iherdig med å videreutvikle den autonome vannscooteren Aegir.