Sølvtyveriet som skapte norsk industrihistorie

Beskyldning om tyveri av sølv ligger bak funnet av kobolt på Modum. En bergmester på Blaafarveværket ble fengslet for industrispionasje i Tyskland – og til slutt var det opiumskrigene mellom Kina og Storbritannia som knekket industrieventyret.

Sølvtyveriet som skapte norsk industrihistorie
Glasshytten var sentral i produksjonen på Blaafarveværket, bygget ble ført opp i 1779 og er nordens største bindingsverksbygg. I dag brukes det til konserter og andre kulturelle aktiviteter. Foto: Joachim Seehusen

Ole Knutsson Witlock ble mistenkt for tyveri og måtte sonet tre år i varetekt. Deretter ble han forvist fra Kongsberg der han jobbet i sølvgruvene. Ni år etter at han slapp ut fra fengselet fant han kobolt i Modum og bidro til å starte avansert industrivirksomhet i bygda.