BYGG

Solhjell vil stoppe farlig overvann

Ekstremregn og skrantende rørsystemer truer vannforsyningen. Regjeringen ber eksperter vurdere nye krav.

Miljøverminister Bård Vegard Solhjell varslet tirsdag at regjeringen vil sette ned et eget ekspertuvalg som skal vurdere om det trengs en ny lovgivning som kan tvinge frem nyinvesteringer i vann- og avløpssystemet.
Miljøverminister Bård Vegard Solhjell varslet tirsdag at regjeringen vil sette ned et eget ekspertuvalg som skal vurdere om det trengs en ny lovgivning som kan tvinge frem nyinvesteringer i vann- og avløpssystemet. Bilde: NTB scanpix

Klimaendringene vil sannsynligvis føre til mer og kraftigere nedbør.

Økte mengder overvann vil føre til stor belastning på aldrende og underdimensjonerte avløpsrør. Unødvendig mye vann vil gå gjennom renseanleggene og dermed gi dårligere renseeffekt. Ledninger og kummer kan bli satt under vann og forurenset vann kan trenge inn i vannforsyningssystemet, med potensielt alvorlige konsekvenser for liv og helse.

Les også: En feil her vil true hele Nordens strømforsyning

Nytt utvalg

Årlige forsikringsutbetalinger knyttet til overvann ligger på cirka en milliard kroner fordelt på 20.000 skader, et tall som øker år for år.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell varslet tirsdag at regjeringen vil sette ned et eget ekspertuvalg som skal vurdere om det trengs en ny lovgivning som kan tvinge frem nyinvesteringer i vann- og avløpssystemet.

- Dette er komplisert. Om vi skal endre kravene til kommunene, vil det få omfattende konsekvenser for en rekke ulike interessegrupper. Så vi må være sikre på at vi tar de riktige beslutningene, sa Solhjell da han la frem den nye stortingsmeldingen om klimatilpasning.

Overvann kan håndteres lokal eller føres bort i avløpsledninger. Å behandle overvannet lokalt innebærer å la vannet finne naturlige veier via infiltrasjon til grunnen eller renne bort via åpne vannveier og dammer.

Utbygginger med mye tette flater og rask avledning via rør forsterker flommene i vassdragene og kan medføre økte skader nedstrøms.

Les også: Vil ha ettbarnsfamilier for å redde klimaet

Økte gebyrer?

Plan- og bygningsloven er det viktigste virkemiddelet kommunene har for å sikre at det i ulike utbygninger tas nok hensyn til å håndtere overvann. Samtidig regulerer både Forurensingsloven og Lov om kommunale vann- og avløpsanlegg dette.

Et spørsmål som lovutvalget vil vurdere om kommunene skal kunne gebyrfinanisere håndteringen av overvann hvis vannet ikke ender i deres rørledninger. Det vil også bli vurdert om kommunene bør gis lovgrunnlag for å stille krav til eksisterende bebyggelse, ikke bare nye bygg.

- Vil du legge noen spesielle føringer på hvordan lovverket skal se ut?

- Hadde vi visst eksakt hva som skal gjøres, hadde vi gjort det.  Vi ønsker derfor at eksperter skal gå inn i dette, sier Solhjell.

Les også:

Over 10.000 eneboliger på farlig grunn

København sikrer seg mot oversvømmelser

Ekstremvær kan lamme Helse-Norge  

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.