Snur oljeprosess – skiper CO₂ og pumper ned i reservoarer

Norsk oljeekspertise snur verdikjeden fra olje- og gassproduksjon og bøyelasting til transport av CO₂ fra land og ut til flytende injeksjonsplattformer. Spesialbygde skip og injeksjonsplattformer utvikles.

Snur oljeprosess – skiper CO₂ og pumper ned i reservoarer
Stella Maris-prosjektet: Altera Infrastructure vil vise hvordan oljestrømmen kan snus og transportere CO2 tilbake til oljefeltene og lasting over til en installasjon for injeksjon i nedlagte reservoarer uten hydrokarboner (akviferer). Foto: Altera Infrastructure

Altera Infrastructure ser hvilken vei verden går. Nå setter de seg i spissen for å få CO₂ tilbake der mye av den opprinnelig ble hentet – i form av hydrokarboner i olje- og gassfelt.