OFFSHORE

Snøhvit må utredes nærmere

Snøhvit er det første petroleumsfeltet som eventuelt blir bygd ut i Barentshavet. Enhver plan blir derfor saumfart for å sikre miljøinteressene i området. Miljøverndepartementet offentliggjorde i dag mangellappen for konsekvensutredningen for Snøhvit-feltet.

Departementet anser at utredningen er mangelfull med hensyn til vurdering av mulige effekter som følge av utslipp til sjø både fra LNG-anlegget og feltet. Blant annet anser det miljøvurderingene knyttet til utslipp til sjø fra LNG-anlegget som uakseptable da vurderingene er basert på fortynningsprinsippet.

Departementet mener at det er mangler i konsekvensutredningen knyttet til vurderinger av endret luftkvalitet i nærområdene som følge av etableringen av LNG-anlegget, vurdering av muligheten for deponering og anvendelse av utskilt CO2, dokumentasjon av alternative energiløsninger, samt beskrivelse av alternative NOx-reduserende tiltak og beskrivelse av utslippene av nmVOC og metan.

Miljøverndepartementet har stilt nye krav til ytterligere utredninger:

- Alternative løsninger for utbygging og drift

- Miljørisiko, mulige miljøskadelige effekter og avbøtende tiltak for utslipp til sjø

- Vurderinger knyttet til biologisk mangfold og påvirkning på økosystemet, blant annet som følge av klargjøring av rørtrasé

- Alternative energiløsninger og tiltak for økt energioptimalisering og for reduserte utslipp av CO2 og NOx

Miljøverndepartementet ber også Olje- og energidepartementet om å få satt i gang arbeid med en strategisk konsekvensutredning for hele Barentshavet, som fanger opp de samlede konsekvenser av fremtidig aktivitet i området både for olje- og gassutvinning og økt skipstrafikk.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.