KARRIERE

Smitter kolleger med sykefravær

NYTT: Sykefravær smitter også mellom kolleger.
NYTT: Sykefravær smitter også mellom kolleger. Bilde: Dag Yngve Dahle
Dag Yngve Dahle
16. juni 2011 - 13:49

Det er tidligere påvist at sykefravær smitter hvis du bor på et sted der det ikke er uvanlig å være sykemeldt.

Men hva med smitteeffekten mellom kolleger?

Ferske analyser fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) viser en klar smitteeffekt også internt på arbeidsplasser. Analysene gjelder mannlige arbeidstakere i perioden 2000 til 2007.

Nedbemanning får folk til å si opp

30 prosent

En slik "sosial smitte" basert på normer og sosial interaksjon kvantifiseres til cirka 30 prosent.

Hvis kollegenes sykefravær øker med én arbeidsdag, stiger ditt sykefravær med om lag 0,3 dager. Det gjelder når forskerne kontrollerer for andre sentrale faktorer som kan spille inn, deriblant faktiske sykdommer som kan smitte mellom kolleger.

ANDRE GODER: Frynsegoder kan gi større effekt per krone enn lønnstillegg, mener Harald Dale-Olsen ved Institutt for samfunnsforskning
Harald Dale-Olsen. ISF– Det er jo ikke sånn at kollegers sykefravær forklarer alt. Men en måte å betrakte dette på, er at ditt sykefravær øker med 30 prosent av dine kollegers sykefraværøkning. Så jeg vil kalle dette en markert effekt, sier ISF-forsker Harald Dale-Olsen til Teknisk Ukeblad.

Han sier at dette også kan ses på med positivt fortegn.

Norge sykest av industrilandene

Atferdssmitte

– En alternativ positiv formulering er selvfølgelig at ditt sykefravær faller med 30 prosent av dine kollegers sykefraværsreduksjon. Faktisk er effekten sterkere ved reduksjon enn ved økning, Det betyr at hvis bedriften lykkes med å redusere sykefraværet, oppnår den en ekstrabonus gjennom spillover-effekten på den enkelte. Folk øker ikke like lett sitt fravær når kollegenes fravær øker, som de kutter sitt fravær når kollegenes fravær faller, sier forskeren.

Han er ikke overrasket over smitteeffekten blant kolleger.

– Jeg er vel ikke overrasket over at folk på jobben påvirker hverandre. En ting er at smittsomme sykdommer åpenbart vil smitte på jobben. Ekstraarbeid forårsaket av andres sykefravær vil jo også gi økt fravær. Men vi viser her at det også er snakk om atferdssmitte. Jeg synes det er tilfredsstillende at vi kan vise dette empirisk, sier Dale-Olsen.

Sykejobbing dyrere enn sykefravær

Støtte

Ifølge Statistisk sentralbyrå bekrefter utenlandske studier funnene.

– Tallene fra ISF er i tråd med en svensk studie fra 2009, der forskere så på effekten av å jobbe med personer som fikk økt egenmeldingsperioden fra 7 til 14 dager. De finner at hvis alle kollegene dine unntatt deg fikk utvidet egenmeldingsperiode, så ville du i snitt økt sykefraværet ditt med 0,55 dager - nettopp fordi alle rundt deg økte fraværet, sier Andreas Ravndal Kostøl, førstekonsulent i SSB.

Han fortsetter:

– Funnene støttes også av en Italiensk studie som ser på hvilken effekt kollegers atferd har på sykefravær. Andre studier finner effekter av sosial interaksjon i nabolag, ulike etniske grupper og andre typer grupper. I tillegg er det jo funnet sosiale interaksjonseffekter på uførepensjonering, sier Kostøl.

Færre ansatte øker sykefraværet

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.