BYGG

Smarthusteknologi kan bli Husbank-krav

Husbanken vil stille krav om smarthusteknologi og grønne byggeplasser. Nå sendes kriteriene ut på høring.

Husbanken har sendt nye krav til husbanklån på høring. Et av kriteriene som forslås er mer konkrete krav til miljø- og energitiltak.
Husbanken har sendt nye krav til husbanklån på høring. Et av kriteriene som forslås er mer konkrete krav til miljø- og energitiltak. Foto: Ida Oftebro
Ida OftebroIda OftebroRedaktør for Digi.no og Inside Telecom
7. juni 2019 - 17:00

Den norske stats husbank (Husbanken) gir i dag startlån, bostøtte og grunnlån. Grunnlån gis til nybygg og til oppgradering av eksisterende bygninger. For å gi slike grunnlån, stiller Husbanken krav til boligkvalitet. I dag vil det si at det stilles krav til livsløpskvalitet og til fokus på miljø og energi.

Den enkleste måten å oppfylle miljøkravet på, å følge den gjeldende TEK-standarden. Da regner Husbanken miljøkravet som oppfylt.

Nå vurderer Husbanken å konkretisere miljøkravene. I et høringsbrev, sendt ut fredag 7. juni, skisseres to alternativer.

Vil ha mer konkrete miljøkrav

Det første alternativet er at minst tre av de følgende kriteriene må være oppfylt:

  • Begrenset bruk av helse- og miljøskadelige stoffer
  • Avfallssortering i byggeprosessen
  • Fleksibilitet i planløsningen
  • Miljødokumentasjon
  • Bruk av lavutslippsprodukter i bygget

Det andre alternativet er at man krever dokumentert oppfyllelse av spesifikke krav innenfor Svanemerket eller Breeam-Nor.

Les også

Kritiske til Enova: Nær 4 av 5 ukjent med støtten de kan få til energitiltak

Vil ha krav om velferdsteknologi

For livsløpsstandard gjelder også nye krav. Hittil har det vært krav om universell utforming og tilrettelegging for rullestoler. Nå vil Husbanken også legge inn krav om tilrettelegging for smartteknologi som kan gjøre det enklere for eldre å bo hjemme lenger.

I tillegg skal livsløpsboliger fortsatt ha krav om bod, vaskesøyle og parsengsrom, et soverom med snuplass for rullestol og en dobbeltseng som er minst 160 centimeter bred.

Parter som berøres av forslagene må levere sine høringsinnspill innen 1. september 2019.

Horten VGS Breeam Outstanding Veidekke
Les også

Bønneskall i gulvet er ett av tiltakene som gjør Horten VGS til landets mest bærekraftige bygg

Vil stimulere til kvalitet

Mens byggeforskriftene i TEK fastsetter en minstestandard for byggekvalitet, mener Husbanken de kan bidra til å inkludere andre nyttige funksjoner som man ønsker, men som det likevel ikke er fornuftig å sette som absolutte krav.

– Dette er kvaliteter som har positive effekter for samfunnet som helhet, og ikke kun for den enkelte boligkjøper. Lån til miljøvennlige boliger kan bidra til å stimulere til utviklingen av miljøkvaliteter, utover det boligkjøperne selv er villige til å betale for, skriver Husbanken i sin høringsuttalelse.

Les også

Kraftig økning i energimåling: Fyller bygg til randen med sensorer

Undersøker betalingsvilje

En Sintef-rapport bestilt av Husbanken har undersøkt etterspørsel kontra betalingsvilje for de foreslåtte tiltakene, for å se hvor det er mest fornuftig å gi lån.

Tanken er at man ikke skal gi lån til det som ville blitt bygget uansett, men at lånet skal stimulere boligbyggere til å inkludere funksjoner de ellers ikke ville tatt seg råd til.

Sintef konkluderer med at nesten alle boliger over 60 kvadratmeter, bygges med bod, parsengsrom og vaskesøyle uansett, men at det kan være noe å hente på å støtte dette i boliger under 60 kvadratmeter, der etterspørselen etter disse funksjonene er langt lavere.

Også for universell utforming og smarthus- og velferdsteknologi er merkostnaden i dag større enn betalingsvilligheten. Sintef mener det kan være hensiktsmessig å la installasjon av smarthusteknologi inngå som et kriterium for fremtidige husbanklån.

En rapport fra Bygganalyse konkluderer med at det er nødvendig med mer konkrete krav til fra Husbanken, både hva gjelder miljø og universell utforming, for at det skal være mulig for byggebransjen å forholde seg til dem.

Dette var også et krav fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter forrige høringsrunde.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.