OFFSHORE

Smart gassflaske

Den nye gassflasken har fått en hjelm som beskytter reguleringsinstrumentene på toppen av flaskene mot skade under transport og håndtering. På toppen av hjelmen sitter en databrikke som inneholder informasjon blant annet om gassflasken, produkt, dato for fylling, revisjonsdata, kunder, lager og reklamasjon, til sammen ca. 100 felt for mulig informasjon. Brikken avleses med en praktisk og robust lesepenn. Skulle en flaske komme på avveie, forteller brikken hvem som er eieren, og den rette kunden bli kreditert for panten.

Brikken er knyttet opp mot online-merkingen SAP R3 og det tekniske systemet SAP – ICC. Dermed kan Aga enkelt gjennomføre fylling, transport, lagring, kontroll og oppfølging av flaskene ute hos kundene. Kundene kan via internett søke etter informasjon om sine flasker. (kd)

Les mer om: