KRAFT

Slipper elsertifikater i Nord-Norge

SLIPPER UNNA SERTIFIKATREGNINGEN: Regningen for elsertifikatene blir ugjevnt fordelt. Den kraftkrevende industrien og folk i deler av Nord-Norge slipper gratis unna.
SLIPPER UNNA SERTIFIKATREGNINGEN: Regningen for elsertifikatene blir ugjevnt fordelt. Den kraftkrevende industrien og folk i deler av Nord-Norge slipper gratis unna. Bilde: colourbox.com
Øyvind LieØyvind Lie
14. sep. 2011 - 15:36

Hovedelementene i det norsk-svenske elsertifikatmarkedet som etter planen skal tre i kraft fra nyttår, ble avklart i en lov som Stortinget vedtok i vår. Men mange av detaljene ble overlatt til forskriften.

Opprinnelig skulle Olje- og energidepartementet sende ut elsertifikatforskriften på høring sommerferien, men den er blitt utsatt fram til i dag.

Les også: Forbereder seg på sertifikatbråk

Slipper

I utkastet til forskrift går det blant annet fram at husholdninger og offentlig forvaltning i Finnmark og kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Nord-Troms slipper å kjøpe elsertifikater.

Disse kommunene er fra før fritatt fra å betale elavgift.

Les også: Kraftselskapene tjener rått på trading

Les også: OED utsetter sertifikathøring

Mange slipper

Her er noen eksempler på strømforbruk som slipper unna elsertifikatene:

Strøm

- som er produsert ved energigjenvinningsanlegg og leveres direkte til sluttbruker.

- som er produsert i aggregat med generator som har merkeytelse mindre enn 100 kVA og leveres direkte til sluttbruker.

- fra nødstrømsaggregat i tilfeller hvor den normale elektrisitetsforsyning har sviktet.

- produsert i mottrykksanlegg.

- som leveres til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred.

- som leveres til Den nordiske investeringsbanks offisielle virksomhet.

- som brukes til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser.

- som leveres energiintensive foretak i treforedlingsindustrien som deltar i godkjent energieffektiviseringsprogram. Fritaket gjelder kun kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen.

- som leveres til veksthusnæringen.

- som leveres til bruk i driften av verneverdige fartøy, museumsjernbaner eller tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren.

- som leveres til husholdninger og offentlig forvaltning i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.

- som leveres i direkte sammenheng med produksjon av elektrisk kraft.

- som leveres til bruk til framdrift av tog eller annet skinnegående transportmiddel, herunder oppvarming av og belysning i transportmiddelet. Fritaket omfatter også trolleybuss.Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.