Teknologier som vil endre verden

Slik vil selvkjørende biler snu opp-ned på samfunnet

Teknologien vil demokratisere tilgangen til transport.

Selvkjørende minibusser skal bli en realitet i Norge neste år. Men dette er bare et lite steg på veien mot store endringer som vil forandre samfunnet totalt.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Selvkjørende minibusser skal bli en realitet i Norge neste år. Men dette er bare et lite steg på veien mot store endringer som vil forandre samfunnet totalt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix (Bilde: Larsen, Håkon Mosvold)

Teknologien vil demokratisere tilgangen til transport.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Å ha tilgang til transport er avgjørende for å kunne delta i samfunnet. Alle mennesker har ikke tilgang til dette, eller har ikke tilgang til transport av god kvalitet.

Samtidig omkommer 1,2 millioner mennesker i trafikkulykker hvert år. Det er nesten tre ganger så mange mennesker som dør av malaria hvert år.

John Krafcik, lederen for Waymo (tidligere del av Google), har sagt at dette tilsvarer om en Boeing 737 hadde krasjet hver eneste time.

Teknologi kan komme til å løse dette, og gi grupper som i dag har få transportmuligheter anledning til å reise når og hvor de vil.

Transport har med tiden blitt tilgjengelig for flere. Om du for eksempel hadde råd til å holde en hest for et par hundre år siden, hadde du tilgang til langt bedre transport enn flertallet.

Bedre transport til flere mennesker

Bilen gjorde etter hvert transport tilgjengelig for flere. Flytransport har blitt billigere og tilgjengelig for massene.

Teknologier som endrer verden

Teknologi er en en av verdens raskest voksende industrier, og mye av det vi så på som umulig for noen år siden betrakter vi som en selvfølge i dag.

I denne serien ser vi på hvordan teknologi kan bidra til å løse store verdensproblemer.

Serien består så langt av disse temaene:

1. Her er teknologiene som forandrer utdanning for alltid

2. Halvparten av verdens befolkning har ikke tilgang til Internett. Slik vil ingeniørene gi alle tilgang

3. Klimaendringer er ikke ett problem, men mange små

4.Disse teknologiene kan gi mat på bordet

5. Slik vil selvkjørende biler snu opp-ned på samfunnet (denne)

Og de senere årene har ny teknologi gjort tjenester som Uber mulig. Disse gir flere mennesker tilgang til drosjelignende tjenester, ettersom de er billigere. 

Hvorvidt Uber og lignende er lovlig, eller burde bli det, er en annen diskusjon. Men det er et godt eksempel på at transport demokratiseres ved at det gir flere mennesker tilgang til å reise til lavere pris.

Å eie en bil, bruke drosje, eller bo et sted hvor kollektivtilbudet er godt, er fremdeles noe som er forbeholdt de som har penger til det. 

Samtidig er det en del grupper i samfunnet som av andre grunner ikke har tilgang til god transport, enten det er snakk om de som er for unge, ikke har god nok helse, har funksjonshemming, eller av andre grunner ikke kan kjøre selv.

Transport er knyttet til helse

Mange steder i verden er mangel på transport en medvirkende årsak til dårlig helse. I New York har 25 prosent av de som har lavest inntekt problemer med å komme seg til sykehustimer, ifølge The Atlantic.

I Norge viser en undersøkelse gjennomført av Sintef at 46 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne mener at transport er en utfordring i hverdagslivet, ifølge Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (PDF).

Teknologien ligger an til å løse dette. Autonome transporttjenester vil gi store mengder som i dag ikke har det tilgang til god transport til en rimelig pris. 

Dr. Rolf Bulander ser for seg en fremtid der autonomi løser mange av dagens trafikale problemer.
Dr. Rolf Bulander ser for seg en fremtid der autonomi løser mange av dagens trafikale problemer. Foto: ORV

Et annet viktig poeng er at selvkjørende biler vil kunne redusere antallet biler på veiene. Dr. Rolf Bulander, sjef for mobilitetsløsninger i Bosch, har tidligere sagt til Teknisk Ukeblad at det potensielt er langt viktigere at biler blir selvkjørende enn elektriske.

Byene drukner i biler, og store arealer okkuperes av parkerte biler, og biler på jakt etter parkeringsplasser.

Viktig for å erstatte forbrenningsmotoren

Roger Atkins, grunnleggeren av Electric Vehicles Outlook, har sagt til Fully Charged at det vil være en katastrofe om vi skulle bytte ut alle fossilbiler med elbiler. Det vil tross alt generere store mengder forurensning å lage batterier til en milliard biler.

Om antallet biler på veiene reduseres 75 prosent, og er elektriske, vil de være mer i bruk og samtidig bidra til lavere utslipp.

Alt dette forutsetter helt selvkjørende biler – en teknologisk utvikling som for noen få år siden fremsto som et fjernt fremtidsscenario. I dag er det mange som ser for seg at dette kan bli virkelig om bare noen få år.

Veien dit innebærer å klatre opp stigen med de ulike autonominivåene. Det øverste nivået, nivå 5, er biler som opererer helt på egen hånd, uten et menneske som har styringen.

Kjent teknologi

Vindusløse, selvkjørende T-Pod skal etter planen trafikkere strekningen Helsingborg - Gøteborg. Denne uken ble den første prototypen i full størrelse vist frem.
Vindusløse, selvkjørende T-Pod skal etter planen trafikkere strekningen Helsingborg - Gøteborg. Denne uken ble den første prototypen i full størrelse vist frem. Foto: Einride

Det er i realiteten ikke noe hokus pokus å gjøre en bil selvkjørende. Det trengs sensorer som kan holde oversikten over hva som skjer rundt kjøretøyet, for eksempel lidarer og kameraer, kartverk med høy oppløsning, kunstig intelligens som kan ta de riktige avgjørelsene, og en datamaskin som er kraftig nok til å prosessere dataene.

Teknologien finnes, og er i stadig utvikling. Det er først og fremst programvaren som er utfordringen.

Før det kan komme en førerløs bil og hente deg i oppkjørselen din hjemme, må programvaren kunne tolke omgivelsene sine like godt som en person.

Gunnar Deinboll Jenssen, seniorforsker ved Sintef Teknologi og samfunn har tidligere sagt til Teknisk Ukeblad at en av utfordringene er at programvaren nå er regelstyrt. Det har vist seg å gi menneskelige sjåfører utfordringer, ettersom bilene ikke oppfører seg slik de forventer en menneskelig sjåfør vil gjøre.

– Programvaren må bli mer mennskelig for å takle en mellomfase hvor det er både autonome og manuelle kjøretøy på veien. De autonome må nærme seg kjørestilen til de manuelle, ellers vil du få en del ulykker som skyldes at andre førere ikke forventer at oppførselen til de autonome bilene er helt regelstyrt, sa han.

Videre må data deles mellom bilprodusentene, slik at de kan lære av hverandre og bidra til å skape et bedre og tryggere produkt.

Utvikling av sensorer er ikke et problem. Disse blir stadig mindre, billigere og bedre.

Dette sier bilprodusentene

De forskjellige bilprodusentene har kommunisert ulike årstall for når de tror de kommer med selvkjørende biler. Denne oversikten er utarbeidet av Qz.com:

Tesla: Kan kjøre kyst til kyst i USA i løpet av 2017.
Toyota: Skal være i stand til å kjøre autonomt på motorveier innen 2020.
Nissan: Skal være i stand til å kjøre i bytrafikk innen 2020.
BMW: Skal være i stand til å kjøre selv på motorveier og i urbane miljøer innen 2021.
Ford: Vil være selkjørende i deler av store byer, avhengig av kartverk, innen 2021.
Kia: Skal kunne hente og transportere passasjerer helt autonomt innen 2027.

Tesla tror teknologien er klar i år

Så langt har ingen kommet med en kommersielt tilgjengelig selvkjørende bil.

Men mange jobber med det. Alle de store bilprodusentene har planer for selvkjørende biler. Honda har 2025 som mål for nivå 4. Det er biler som i de aller fleste situasjoner vil klare å kjøre seg selv.

Tesla er muligens den mest aggressive aktøren. Elon Musk mener at de skal klare å demonstrere helt selvkjørende biler som kan kjøre fra kyst til kyst i USA allerede i år.

Om to år vil det ifølge Musk være mulig å ta seg en høneblund mens man kjører en Tesla. Tesla integrerer den nødvendige maskinvaren i alle nye biler allerede i dag.

Et 3D-kart av omgivelsene til en bil generert av en roterende Velodyne-lidar.
Et 3D-kart av omgivelsene til en bil generert av en roterende Velodyne-lidar. Foto: Velodyne

Det som uansett er sikkert er at det må være helt førerløse biler tilgjengelig før det kan utvikles transporttjenester hvor drosjesjåføren er sløyfet.

Sjåførens lønn er den største faktoren i prisen på drosjetjenester i dag. Så tanken er at selvkjørende transporttjenester kan tilby transport til langt lavere pris enn i dag.

Tror selvkjørende biler bil ta over svært raskt

Stanford-økonom Tony Seba er blant de som tror at selvkjørende biler vil ta over mye av kjøringen raskt.

Han er blant flere som argumenterer for at når den første bilen er kommersielt tilgjengelig, vil bilprodusentene gå over til å selge kilometer i stedet for kjøretøy.

Israelske Mobileye utvikler teknologi som gjør biler selvkjørende.
Israelske Mobileye utvikler teknologi som gjør biler selvkjørende. Foto: Mathias Klingenberg

Samtidig vil disse førerløse bilene ha ti ganger så høy utnyttelse som en vanlig personbil i dag. Det kommer til å presse ned prisene, og gjøre det ti ganger billigere å bruke transporttjenester enn å eie egen bil.

Det er mange som mener at Seba er for aggressiv i sine spådommer, og han har neppe fasiten. Men at det er den veien vi beveger oss før eller siden, synes de fleste å være enige om.

Veien til et samfunn med stor grad av selvkjørende transport handler imidlertid ikke bare om kunstig intelligens, bedre sensorer og vilje til endring.

Før vi kommer dit, må disse en del helt grunnleggende biter være på plass, ifølge Intel (PDF):

1: Større regnekraft

1 GB data må analyseres hvert sekund. Dataene må kunne analyseres så raskt at bilen kan reagere på mindre enn et sekund. For eksempel når bilen skal bremse, hvor kraftig.

2: En forutsigbar leverandørkjede

Bilprodusentene vil i større grad være avhengige av halvlederkomponenter. Disse må leveres av halvlederprodusenter. Produsenter som Nvidia og Intel kommer til å samarbeide med bilprodusentene, og de som etablerer slike samarbeid tidlig vil komme i en posisjon hvor de kan lykkes.

3: Sentraliserte tilnærminger

I dag er de mest avanserte bilene avhengige av egne datamaskiner og programvare. Jo flere av oppgavene bilene må håndtere, jo flere kompliserte systemer trengs, og jo dyrere blir de. Bilprodusentene må derfor samle de ulike komponentene i et sentralt system for å gjøre selvkjørende biler mulig.

4: Energigjerrige komponenter

Selv om kommende biler må ha større regnekraft, kan de ikke bruke ubegrenset med energi. Dessuten må datamaskinen plasseres på bilens tryggeste plass, som er under førersetet. Prosessorer som bruker mye energi utvikler også varme. Derfor er det behov for å ta i bruk prosessorer som har mye regnekraft samtidig som de bruker minst mulig energi.

5: Sikkerhet og personvern

Selv om fremtidens selvkjørende biler i stor grad vil behandle informasjon fra omgivelsene sine, og dermed bearbeide data den selv samler inn, vil noe av informasjonen kommer fra eksterne kilder. Det er avgjørende at data fra eksterne kilder ikke inneholder ondsinnet kode. Det vil dessuten genereres store mengder personlige og sensitive data. Denne må være beskyttet.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå