OLJE OG GASS

Slik vil de hindre at norske oljeteknologier havarerer

Drilling floor on Ocean Vanguard
Drilling floor on Ocean Vanguard Bilde: Statoil
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
18. feb. 2016 - 07:23

Innovasjonsprosjekter i petroleumsbransjen kan ofte møte problemer og i verste fall havarere, lenge før de nye løsningene nærmer seg markedet.

Allerede i utformingen av kontrakter, før prosjektene har kommet i gang, kan prosjektene stoppe opp.

Det ønsker Norges Forskningsråd, forskningsmiljøer og oljebransjen nå å gjøre noe med.

Måtte stoppe prosjekter

Programkoordinator for forskningsprogrammet Petromaks 2 i Forskningsrådet, Tarjei Nødtvedt Malme, sier til Teknisk Ukeblad at enkelte av de nye teknologiprosjektene har strandet allerede før prosjektet har kommet i gang.

– I flere tilfeller har det tatt nærmere ett år å komme i gang etter at prosjektet egentlig skulle ha startet opp. I noen tilfeller har Forskningsrådet måttet stoppe prosjekter før de i det hele tatt kom i gang, ifølge Malme.

Årsaken er rett og slett at partnerne aldri kom i mål med avtalene seg imellom før prosjektstart.

– Det kan resultere i bortkastet tid og penger. I tillegg er det frustrerende for alle parter, sier Malme.

Kan spare måneder med forhandlinger

Nå har Norges forskningsråd, forskningsmiljøer og petroleumsnæringen tatt tak i en av hovedårsakene til at det har tatt tid og problemer har oppstått.

Problemet har nemlig vært at de forskjellige aktørene har kommet til prosjektmøtene med helt forskjellige maler, noe som har ført til unødvendig mye tidsbruk.

– Alle kommer til prosjektmøte med sin egen mal for hvordan alt skal reguleres. Da må alt forhandles om, og alle vil bruke sine egne definisjoner, sin rekkefølge, sine særkrav og retningslinjer, forklarer Malme.

Det har derfor blitt utarbeidet standardiserte avtalemaler for samarbeid i forskningsprosjektene, som skal korte ned tiden det tar å utvikle ny oljeteknologi.

Selv om det tidvis har tatt opp mot ett år å komme til enighet, har Forskningsrådet hatt en standardfrist på tre måneder til å få arbeidet med samarbeidsavtalene i havn.

– Mange klarer ikke å overholde denne fristen. Hvis alle tar utgangspunkt i samme mal tror vi at det er potensiale for å kutte dette ned til seks uker. Med andre ord en besparelse på mange måneder med forhandlinger, sier Malme.

– Vi vil derfor oppfordre alle til å bruke de nye malene.

– Utfordrende i oljebransjen

Ifølge en melding fra Forskningsrådet, er også olje- og energiminister Tord Lien svært fornøyd med at standardavtalene kommer på plass.

– For å sikre at norsk olje- og gassindustri skal være konkurransedyktig også i fremtiden er det avgjørende at vi er effektive i alle ledd. Standardisering og forenkling i bransjen er vesentlig, også for FoU-prosjekter. Forskningsrådets arbeid gjør at teknologiprosjekter kan komme raskere i gang og at resultatene raskere kan tas i bruk i næringen, uttaler Lien.

Også administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén mener disse grepene er viktige.

– Vi er i en utfordrende tid for oljeindustrien. Det er viktigere enn noensinne at vi skjærer bort unødvendige kostnader og gjør samarbeidet om å utvikle ny teknologi og kompetanse mest mulig knirkefritt.

– Vi håper bruken av standardavtaler vil gi både bedrifter og forskningsmiljøer et godt felles utgangspunkt som gjør at begge parter føler seg ivaretatt, sier Hallén.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.