PROSJEKTER

Slik skal Vegvesenet og Bane Nor få brukt 9.800.000 kubikkmeter stein fra Fellesprosjektet

Planen er klar for hvordan den enorme mengden tunnelmasser skal kunne utnyttes på Fellesprosjektets firefelts E16 fra Høgkastet sør for Sundvollen til Hønefoss og dobbeltsporet Ringeriksbane fra Sandvika til Hønefoss.

Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
30. sep. 2019 - 08:18

Det er planlagt flere lange tunneler langs strekningen, blant annet en 23 kilometer lang jernbanetunnel fra Jong ved Sandvika til Sundvollen. I tillegg kommer tre tunneler for bane og vei vest for Sundvollen. Det betyr at prosjektet må håndtere store mengder stein.

 Fremtidsrettet samarbeid

– Vi har kartlagt de nesten 10 millioner kubikkmeterne med masser som tas ut fra alle tunneler og skjæringer, forteller Ragnar Skagen i en pressemelding. Han er rådgiver for ytre miljø i Fellesprosjektet.

Han mener det er en nyvinning med en så grundig vurdering av bergarter, kvalitet, mellomlagring, knusing, gjenbruk og transport av masser fra anlegget så tidlig i planfasen.

 Ved andre store samferdselsanlegg har en ofte prøvd å gjøre det beste ut av situasjonen i etterkant av en planprosess og i liten grad tatt hensyn til utnyttelse av steinressursene.

Store mengder

De totale mengdene med stein som er beregnet fra de planlagte tunnelene og skjæringene blir anslått til om lag 9.800.000 kubikkmeter.

Av dette regner Fellesprosjektet å kunne bruke om lag 3,6 millioner kubikkmeter til fyllinger i traseen for veg og bane. 2,2 millioner kubikkmeter anslås som kvalitetsmasser (knust og siktet). Prosjektet vurderer å bruke ytterligere 0,8 millioner kubikkmeter som tilslag til betong.

Planen er å lagre om lag tre millioner kubikkmeter ved Avtjerna i Bærum rett sør for Sollihøgda.

Bedre kartlegging tidlig

– Det nye ved dette prosjektet er at vi har gjennomført en planprosess hvor vi har tatt dette hensynet med oss mye tidligere i prosessen enn vanlig. Vi har undersøkt grundig hvilke kvaliteter av stein vi kan forvente å få – og i hvilke mengder. Dette gir oss et bedre bilde av hvordan det er mulig å bruke og utnytte steinmassen best mulig. Det knytter vi opp mot planlagt framdrift i prosjektet og hvor grensene mellom entreprisene går, forteller Skagen.

Masser av varierende kvalitet

Geologien mellom Jong (Sandvika) og Sundvollen er nå kartlagt. Berget består av i alt fire hovedtyper stein, hvorav en har høy kvalitet, to har middels kvalitet og en har dårlig kvalitet.

I dette kartleggingsarbeidet, som er utført av NGI i samarbeid med Bane NOR og Statens vegvesen, er det gjort et titalls kjerneboringer langs traseen.

Steinen som er minst egnet til videreforedling men som er meget godt egnet til fyllinger befinner seg i første del av tunnelen fra Sandvika og nordover – og nærmest Sundvollen. God kartlegging av massenes kvalitet og omfang er viktig for logistikken i anleggsfasen ved transport, lagring og mellomlagring.

Smart logistikk

Den geologiske kartleggingen og planene for massehåndteringen underveis i prosjektet blir også en viktig faktor når kontraktene skal utformes.

Hvor mye av massene som kan knuses og håndteres ved massedeponiet på Avtjerna blir svært viktig for effektiviteten for hele anleggsvirksomheten.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.