ENERGI

Slik skal Trondheim spare store mengder energi

Et stort EU-prosjekt skal gjøre Trondheim til en energismart by. Prosjektet vil utfordre dagens regulering av energibransjen.

Skal få ned energiforbruket i Trondheim: Klaus Livik i Powel og Marit Myrstad i Trondheim kommune har stor tro på prosjektet +CityxChange. Her er de avbildet med Powerhouse Brattøra i bakgrunnen.
Skal få ned energiforbruket i Trondheim: Klaus Livik i Powel og Marit Myrstad i Trondheim kommune har stor tro på prosjektet +CityxChange. Her er de avbildet med Powerhouse Brattøra i bakgrunnen. Foto: Powel
Håvard ZeinerJournalist
13. okt. 2019 - 16:00

Målet er klart, men ambisiøst: Trondheim skal redusere sin energibruk. Samtidig skal den lokale kraftproduksjonen økes kraftig.

Det hele skal skje i løpet av fem år gjennom prosjektet +CityxChange (uttales positive City Exchange, red.anm.) og forkortes +CxC. 

Målet er å få Trondheims befolkning til å bruke mindre energi enn i dag. På denne måten skal Trondheim bli en by som klarer det grønne skiftet. Dette skal blant annet gjøres gjennom involvering av innbyggerne, teknologi og lokal kraftproduksjon. 

EU-prosjekt 

+CityxChange er et EU-prosjekt der alt må dokumenteres. På denne måten kan en bidra til at andre land også kan nå sine klimamål. I løpet av perioden skal hele 148 rapporter leveres. De skal være tilgjengelige for alle. 

Vis mer

– I prosjektet har vi fokus på energi, men vi skal gjennomføre mye mer enn dette, sier Bjørn Ove Berthelsen i Trondheim kommune.

Han er en av flere prosjektledere i +CityxChange, som ledes av Trondheim kommune. Prosjektet har et budsjett på 190 millioner kroner. I tillegg kommer egenfinansiering fra de selskapene som deltar. Over 100 personer er involvert i prosjektet.

Energiutveksling

I korte trekk dreier prosjektet seg om å redusere energiforbruket for både el og fjernvarme. Dette skal en få til ved å legge til rette for mer bruk av solceller, batteri og fjernvarme-fleksibilitet i Trondheim.

Testområdene ligger på Sluppen, Campus NTNU og Brattøra. Den første fasen går ut på at flere bygg i disse områdene skal produsere mer energi enn de bruker i løpet av ett år. Deretter skal det hele skaleres opp.

– Vi ser det er stor internasjonal interesse for EU-prosjektet da det representerer innovasjon som kombinerer teknologi, brukerinvolvering – og ikke minst lokal markedsbasert fleksibilitet. Det blir en ny måte å utveksle energi på, sier Marit Myrstad, som er prosjektleder i rådmannens fagstab i Trondheim. 

Samferdselsminister Jon-Ivar på vei opp trappene til Arna stasjon i Bergen, der han fortalte de fremmøtte at Arna-Stanghelle har fått innpass i kommende Nasjonal transportplan.
Les også

Tok til tårene: Nå skal «dødsveien» rustes opp for 39 milliarder

Ny kontekst

Selv i EU-perspektiv er dette et stort innovasjonsprosjekt. Næringslivet er godt representert gjennom 32 partnere.

En av bedriftene er Powel. Sjefstrateg Klaus Livik sier de leverer programvareløsninger til energiselskaper, entreprenører og offentlig sektor.

Han sier det er svært interessant å kunne tilpasse løsninger for lokale og fleksible energimarkeder.

– Det energismarte konseptet som skal demonstreres i Trondheim, handler om å gjøre mye av det vi har gjort tidligere, men i mindre skala og med mer fokus på lokal, grønn kraftproduksjon, sier han.

Ifølge Livik blir +CityxChange en prototype i et demonstrasjonsprosjekt.

– Vi setter sammen eksisterende teknologi i en ny kontekst, sier han.

Kobler bygg sammen

Et av demonstrasjonsprosjektene går ut på å etablere en innbyggerarena. Dette er en møteplass for å informere og kommunisere med innbyggerne om prosjektet.

I hele prosjektet under ett skal det opprettes tre positive energiblokker (PEB). To av disse blokkene blir liggende i Trondheim, mens én settes opp i Limerick i Irland. En PEB består av minimum tre bygg med et minimumsareal på 15.000 m2. Disse PEB-ene er plassert på Sluppen, Tempe og Brattøra i Trondheim.

Målet er at energiforbruket i disse byggene skal reduseres samtidig som den totale kraftproduksjonen og fleksibiliteten skal maksimeres.

Det essensielle er at produksjonen blir større enn forbruket gjennom et år.

– Fleksibilitet bidrar til at dette målet blir nådd, sier Myrstad.

I en positiv energiblokk (PEB) skal energiforbruket reduseres, samtidig som den totale kraftproduksjonen og fleksibiliteten skal maksimeres. En PEB består av minimum tre bygg med et minimumsareal på 15.000 m2. Noe av det essensielle i en PEB er at energiproduksjonen blir større enn forbruket over et år. <i>Illustrasjon:  +CityxChange</i>
I en positiv energiblokk (PEB) skal energiforbruket reduseres, samtidig som den totale kraftproduksjonen og fleksibiliteten skal maksimeres. En PEB består av minimum tre bygg med et minimumsareal på 15.000 m2. Noe av det essensielle i en PEB er at energiproduksjonen blir større enn forbruket over et år. Illustrasjon:  +CityxChange
Dagens Oslofjordtunnel mellom Asker og Frogn i Akershus er stengt ti prosent av tiden.
Les også

En av Norges mest brannfarlige tunneler blir sikrere

 

Pool med el-kjøretøy

Elbiler, biler, sykler og elsykler skal settes i en egen pool. Her kan brukerne bestille kjøretøy gjennom en egen app. Batterier i elbiler skal inngå som en lokal energiressurs.

EU-finansieringen bidrar til at de involverte bedriftene kan finansiere innovasjon av riktig teknologi. Dette gjelder i stor grad løsninger der ulike teknologier spiller sammen slik at en klarer å få en positiv PEB. Samarbeidet mellom de ulike teknologipartnerne er svært viktig.

– At dette er et EU-prosjekt, er alfa og omega. Selskapene får ressurser til å utvikle ny teknologi som de sannsynligvis ikke ville tatt seg råd til ellers, sier Myrstad i Trondheim kommune.

Best i verden

Klaus Livik i Powel mener Norge har verdens mest effektive og velfungerende kraftmarked. Han mener også det er fordelaktig at Norge er et lite land der teknologileverandører, energibransje og myndigheter har mye kontakt.

– Det gir oss en unik forståelse for hvordan også distribuerte energimarkeder og lokale systemutfordringer må spille sammen for å støtte et grønt skifte. I prosjektet vil dette bli utnyttet, og resultatet kan bli produkter og tjenester for et stort og raskt voksende marked, sier han.

Skal det være mulig å nå målene med +CityxChange kreves det endringer i en del lover og regler. Skal prosjektet lykkes vil nemlig lokale kraftressurser ha en betydelig rolle. Her er det naturlig nok store variasjoner. En av fordelene når flere produserer og selger fornybar energi er at effekttoppene lettere tas ned. NVE følger også prosjektet tett, og Myrstad sier at dagens reguleringsregime sannsynligvis blir utfordret. Dette har sammenheng med oppsetting av lokale kraftmarkeder. Dette vil gjøre det mulig for selv små produsenter og konsumenter å få tilgang til kraftmarkedet.

– Det er ingen krav om nedre grense for hvor mye som produseres/omsettes. Det er også et klart skille mellom produksjon og forbruk hos såkalte «prosumers», sier hun.

Private husholdninger deltar i prosjektet gjennom et leilighetsbygg som eies av Frost eiendom. Private husholdninger representerer en stor andel av det totale elforbruket. De har også AMS-målere som gjør at det mulig å få til økt fleksibilitet i strømforbruket.

Klarer en å nå målet om et betydelig lavere energibruk vil dette slå positivt ut på CO2-regnskapet. Trondheim kommune har også som mål å skape 900 nye «grønne» jobber innen 2030.

Den fem kilometer lange brua over Bjørnafjorden er en sentral del av Hordfast-planene.
Les også

Har brukt over to milliarder på planleggingen – ble vraket

  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.