BYGG

Slik skal Sandvika bli kvitt motorveien

Bysenteret i Bærum skal totalforvandles. Men først må en firefelts motorvei forsvinne.

Asplan Viak har laget denne illustrasjonen av hvordan de ser for seg Sandvika i 2025, uten E18 som sperre mot sjøen, og med togstasjonen under overbygg (i front av bildet).
Asplan Viak har laget denne illustrasjonen av hvordan de ser for seg Sandvika i 2025, uten E18 som sperre mot sjøen, og med togstasjonen under overbygg (i front av bildet).

UTVIKLING AV SANDVIKA

  • Asplan Viak, NSW og Cobe har fått i oppgave å utføre parallelloppdraget Utvikling av Sandvika stasjonsområde og sentrum øst for Bærum kommune i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Entra, Rom Eiendom, Statens vegvesen og Jernbaneverket.
  • Et parallelloppdrag beskriver en prosess der flere utvalgte team jobber parallelt med å belyse en problemstilling, utføre mulighetsstudier, og komme med idéinnspill til senere planarbeid. Ingen vinner utpekes, og det tildeles ikke oppdrag på grunnlag av prosessen.
  • Hensikten med oppdraget er å synliggjøre hvordan kollektivknutepunktenes funksjonalitet, kapasitet, tilgjengelighet og tilpasning til byen best kan forbedres, og hvordan Sandvika sentrum øst kan utvikles og revitaliseres på en økonomisk og miljømessig bærekraftig måte.
  • Parallelloppdragene ble offentliggjort i Planutvalgets møte 27. september. 10. oktober skal formannskapet få en presentasjon, og gårdeiere blir orientert 17. oktober.
  • En nedsatt bedømmelsekomite med fag- og byggherreoppnevnte representanter vil vurdere og kommentere de ulike forslagene i løpet av oktober, og presentere sine innspill 25. oktober.

Sandvika, kommunesenteret i Bærum, har hatt en voldsom vekst i både næringsvirksomhet og nye boliger de siste årene. Men veksten har bare kommet i ett område: Sandvika Vest.

De siste ti årene har dette området blomstret opp. Her ligger kulturhuset, kommunehuset, kinoen og – ikke minst – et kjøpesenter som for få år siden ble utvidet til 60.000 kvadratmeter. Det er også her nær alt av nye leiligheter har blitt bygget.

På bekostning av den rivende oppblomstringen på vestsiden av Sandvikselva, har østsiden – som tidligere var hovedarenaen både for handel og kultur – mistet det yrende livet i gågaten, og blitt "degradert" til et buss- og togstasjonsområde. Denne utviklingen vil Bærum kommune snu.

Les også: Denne skal fikse veien mens du kjører over

115 dekar

Derfor engasjerte de tidligere i år tre team, ledet av Asplan Viak, NSW og danske Cobe, til å utføre et parallelloppdrag som skulle se på hvordan Sandvika stasjonsområde og sentrum øst kunne utvikles.

Parallelloppdragene ser på utvikling og revitalisering av sentrum, i tillegg til nye løsninger og tilpasning av kollektivknutepunktene. Målet er at byen skal utvikles bærekraftig, livskraftig og klimavennlig.

Forslagene for utvikling av det rundt 115 dekar store området er nå offentliggjort.

– De tre teamene har kommet med helt forskjellige forslag. De håndterer stasjonsområdet på ulike måter, og de har varierende meninger om veiløsninger, bo- og næringsarealer. Samtidig peker alle på at elven er viktig, og alle har tatt med et større område enn det vi opprinnelig hadde lagt opp til i sine planer: De har også tatt for seg utvikling på Kadettangen og langs sjøen der E18 går i dag, sier spesialrådgiver Ellef Rud i Bærum kommunes miljø- og planadministrasjon.

Les også:

Nå blir det enklere å bygge hus

Denne blir snart historie  

Minus E18 – og E16

Samtlige forslag er nemlig laget uten E18 Vestkorridoren i tankene:

I fremtiden skal nemlig firefeltsveien, som i dag ligger som en grå og støyende bom mellom Sandvika og Oslofjorden, legges i tunnel. Dermed åpnes det for helt nye utviklingsmuligheter – likt det vi nå ser i Bjørvika i Oslo.

– Det er en forutsetning for all planlegging at E18 går i tunnel. I tillegg er det planlagt byggestart for E16 i tunnel oppover mot Wøyen i årsskiftet 2013/2014. Tilsammen vil dette frigi store arealer for byutvikling, spare innbyggerne for støyplager og åpne opp byen mot fjorden. Dette er fremtidsbildet, sier Rud.

Statens vegvesen jobber i disse dager med å klargjøre et forslag til kommunedelplan for E18 fra Lysaker til Slependen. Denne planen er en forutsetning for kommunens videre planlegging. Den skulle egentlig være klar før jul, men fordi vegvesenet har fått inn et ekstra alternativ de vil vurdere, er leveringsdatoen nå utsatt med tre måneder:

– Kommunedelplanen skal være klar innen utgangen av mars neste år, og alle de tre alternativene vi vurderer innebærer tunnel forbi Sandvika, sier Statens vegvesens prosjektleder for E16 og E18 i Bærum og Asker, Knut Gløersen.

E16: Denne omveien må du kjøre i ett år til

Norges svar på Nice

Asplan Viak mener at Sandvika har en unik posisjon for rekreasjon, og for kombinasjon av en attraktiv urbanitet med en bystrand.

Med togstasjon i gangavstand til stranden, og kort reisetid til hovedflyplassen på Gardermoen, mener de Sandvika har potensial til å bli Norges svar på Nice.

Omleggingen av E18 åpner også for utviklingen av en sjøfront med svært attraktive boligtomter. De peker også på at omleggingen av E16 frigjør store arealer for å bygge en helt ny bydel i sentrum. Alt skal veves sammen med romslige bygater, åpne rom og akser som gir utsyn mot fjorden.

De ser for seg at stasjonsområdet skal utgjøre byens kjerneområde, med en sammehengende gågate hele veien ned til bystranda på Kadettangen. Stranda vil de utvide ved bruk av sprengstein fra E18- og E16-tunnelene.

Les også:

Disse tunnelene skal redde Oslo  

Hva ville du gjort med så mye stein?

Cobe - Parallelloppdrag for byutvikling av Sandvika Øst
Cobe vil at førsteinntrykket til reisende skal være at de har kommet til mulighetenes by når de stiger av ved Sandvika stasjon. Den skal være hele byens lobby. Cobe

Elven som midtpunkt

Cobe mener Sandvika må sees som ett bysenter, og defineres fra kysten, dersom den østlige siden skal utvikles. For å oppnå dette må bydelene øst og vest møtes ved Sandvikselva, og nye veier og klare siktlinjer skal understreke dette.

Med elven som midtpunkt vil man ledes gjennom byen som helhet, enten man kommer fra stasjonen, eller fra stranda, mener de.

Stasjonen skal utformes som hele Sandvikas lobby, og raskt gi deg et overblikk over byens mangfold av tilbud. For å oppnå dette, mener de blant annet at busstasjonen må senkes under gateplan. Togstasjonen, som fortsatt blir på stasjonstaket, bindes sammen med helheten via utvendige, attraktive trapper.

Akkurat som Asplan Viak ser Cobe for seg en åpen akse hele veien fra stasjonen til stranda, med mange ulike tilbud på veien. Her foreslår de blant annet et nytt kunstgalleri og bybibliotek. De ønsker også å bevare en del av E18 som en "High Way Park", inkorporert i bebyggelsen og avsluttet med en vannscene mot fjorden.

Les også:

Stålpigger skal stoppe sløve bilister  

Vegdirektoratet åpner for fallem på veiene  

NSW - Parallelloppdrag for byutvikling av Sandvika Øst
NSW mener Sandvikas største kvaliteter er fjorden, elva og friarealet. De vil utvikle elveparken som et offentlig rom for et mangfold av aktiviteter. NSW

Bærekraftig foregangsby

NSW mener Sandvika trenger en mer tydelig bystruktur. De vil at gateplan skal rendyrkes til handel, kultur og servicefunksjoner, samtidig som sentrum øst får en betydelig økning i antall boliger.

Med sin beliggenhet i forhold til Oslo, Bærumsmarka, Oslofjorden og Sandvikselva, mener de Sandvika har et godt utgangspunkt for å bli et foregangseksempel innen bærekraftig byutvikling.

NSW foreslår at Sandvika flagger en byøkologisk profil, med beplantede gangstier, parkområder, grønne tak og fasader.

I likhet med de andre vil de bli kvitt barrierene som i dag skapes av togstasjonen, elven og E18, og samle byen rundt elven og i retning fjorden.

De mener Sandvika storsenter, på andre siden av elven, er en så stor handelsmaskin at det må tilrettelegges for andre "magneter" i sentrum øst: De foreslår nisjebutikker, kafeer, restauranter, kunstgallerier, kulturbygg og bibliotek. Og Kadettangen? Den blir selvfølgelig utvidet bystrand også i NSWs forslag.

Fikk du med deg disse sakene?

Her kommer verdens lengste tunnel under sjøen

30 prosent raskere tog om tre år

Slik blir nye Gardermoen

Slik blir nye E18

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.