Slik garanterer Volvo etisk bruk av kobolt

Volvo innfører full sporbarhet på koboltleveransene fra Kongo. – Leverandører som ikke gir oss garantier, vil bli ekskludert, sier Volvos globale innkjøpssjef.

Slik garanterer Volvo etisk bruk av kobolt
- Vi forventer at andre bilprodusenter følger etter, sier Volvos globale innkjøpssjef, Martina Buchhauser. Foto: Volvo

– Vi har alltid vært opptatt av de etiske sidene av vår forretningsdrift, og har gjort det klart overfor våre leverandører at to ting er viktige: ansvarlighet og fotavtrykk. At vi nå krever full gjennomsiktighet har vekke opp dem som ennå ikke har skjønt alvoret. Nå er teknologien her som gjør det mulig å spore kobolten helt fra gruvene i Kongo, sier Martina Buchhauser, som er global innkjøpsansvarlig i Volvo Cars.