Slik fungerer teknologien som gjør det mulig å legge vannrør i bakken uten å grave

Var lei av stengte gater, støy og dyr graving.

Slik fungerer teknologien som gjør det mulig å legge vannrør i bakken uten å grave
Roboten arbeider inne i vannledningen. Bilde: Tone Spieler, Vann- og avløpsetaten

I 2014 utlyste Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune til «NoDig Challenge», en konkurranse om å utvikle gravefrie metoder for å koble hus til hovedvannledningen.

Gravingen forbundet med dette arbeidet medfører gjerne støy, stengte gater og høye utgifter. Det var kommunen lei av.

Etter en innledende utviklingsfase, en prototypefase og en fullskala testfase, er vinneren nå kåret. Techni står for hoveddelen av den tekniske løsningen, mens Hawle Water Technology og Båsum Boring har bidratt med finansiering, kompetanse og rådgiving.

Sammen har konsortiet utviklet en boremaskin som skal kunne bæres ned i husets kjeller og bore seg frem til hovedvannledningen derfra.

Techni har 20 års erfaring med utvikling av teknologi for blant annet oljebransjen. Tidligere i år vant de pris på Offshore Technology Conference i Houston for en sensor som skal hindre utblåsing fra subsea-brønner.  

– Som en muldvarp

– Vi hadde jobbet med teknologi for robotisert drillingsløsning for skiferolje tidligere. Vi justerte konseptet noe og presenterte det for Oslo kommune. De viste stor interesse, og vi etablerte et konsortium med Hawle og Båsum, forteller Harald Borgen, sjefsingeniør og partner i Techni, til TU.

Et kamera sørger for at at påkoblingen treffer nøyaktig der den skal treffe.
Et kamera sørger for at at påkoblingen treffer nøyaktig der den skal treffe. Foto: Tone Spieler, Vann- og avløpsetaten

Han beskriver boremaskinen som en slags muldvarp med mulighet til å trekkes inn og ut.

– Man kjerneborrer, loggfører og tegner opp veien til hovedvannsløpet i et standard kart. Så planlegger man en bane for ledningen ved hjelp av programvare. Deretter lager man et innstikk i kjelleren og borer seg gjennom veggen, forteller Borgen.

– Det monteres en brakett som fungerer som en start for boresystemet. Gjennom denne braketten trer man borerobotsystemet inn i grunnen og boringen kan starte forteller Borgen.  

Boresystemet er basert på at et varerrør følger med borehodet inn i grunnen. Borhodet kan trekkes og settes via dette røret.

Selvgående

Selve boresystemet er selvgående ved at massene blir knust, malt og sugd ut ved hjelp av vann. Fremdriften blir logget ved hjelp av en IMU (Inertial measurement unit) som måler robotens egne bevegelser ved hjelp av akselerometer og gyroer.

Hawle Water Technology har laget et helt nytt påkoblingssystem.
Hawle Water Technology har laget et helt nytt påkoblingssystem. Foto: Tone Spieler, Vann- og avløpsetaten

– Vanligvis borer den i småstein og løsmasser. Dersom den møter på stor stein eller betong, kan man gå inn med verktøy som for eksempel kapper eller hamrer seg gjennom grunnen, sier Borgen.

– Når man er fremme ved hovedvannrøret, borer man et pilotrør inn i hovedvannsledningen. Basert på det, trer man inn en rørrobot i hovedvannsledningen som anborer og monterer en fitting, som man deretter kan koble til en stikkledning med et påkoblingsstykke som klikkes på ledningen, forklarer Borgen.

Det er Hawle som har utviklet anboringsløsningen for å koble stikkledningen til hovedvannsløsningen.

Den største utfordringen var ifølge Borgen å få systemet lite nok til å kunne bæres ned i kjelleren av én mann.

– Nå veier systemet rundt 40 kilo, men den industrialiserte versjonen skal etter planen veie rundt 20 kilo, sier han.

– Teknologisk gjennombrudd

Christian Tveitnes, prosjektleder for NoDig Challenge, forteller at konkurransen startet med rundt 30-40 leverandører. Ved hjelp av en speed dating-prosess fant to konsortium sammen.

Da man skulle fullskalateste løsningene, sto kun Techni, Hawle og Båsum igjen.

– Vi er veldig fornøyd. Løsningen innfrir kravene våre. En slik førkommersiell anskaffelsesprosess er lite brukt i praksis, så vi måtte mer eller mindre skrive kontraktene fra scratch. Men det har fungert veldig bra.

Løsningen skal nå industrialiseres. Hawle er hovedinvestor og eier løsningen i sin helhet. 

Løsningen ble testet i full skala på Ås.
Løsningen ble testet i full skala på Ås. Foto: Tone Spieler, Vann- og avløpsetaten

– Med denne metoden slipper vi trafikkorker og stengte gater, anleggstransport med høyt CO2-utslipp og næringsliv som taper omsetning, sier Borghild Teigland Folkedal, forretningsutvikler i Hawle Water Technology.

Sigurd Grande, avdelingsdirektør for Vann og avløp i Oslo kommune forteller at de håper å bruke metoden i et prosjekt neste år.

– Dette er et teknologisk gjennombrudd. Det er en fantastisk løsning som demonstrerer både kreativ teft og pågangsmot etter mange års hardt arbeid, sier han.

– Kan brukes på andre områder

Oslo kommune mener de kan spare rundt 40 prosent av kostnadene ved en slik metode, i tillegg til å rehabilitere mer effektivt på grunn av kortere arbeidstid.

Slik ser enhetene som kobles sammen ut..
Slik ser enhetene som kobles sammen ut.. Foto: Tone Spieler, Vann- og avløpsetaten

– Norsk Vann har beregnet at man må investere rundt 280 milliarder kroner frem mot 2040 for å ivareta det norske vannsystemet. Vi må forenkle arbeidet og øke fornyingstakten så godt det lar seg gjøre, og da er denne teknologien et viktig tiltak, sier Grande.

Her er vannledningen ferdig montert.
Her er vannledningen ferdig montert. Foto: Tone Spieler, Vann- og avløpsetaten

Han tror teknologien vil få stor utbredelse. Gravefrie metoder er godt kjent i oljebransjen, men mindre kjent i mer tradisjonelt infrastrukturarbeid.

– Det er langt flere anvendelser av denne teknologien enn fornyelse av vannledninger. Her kan vi nevne kabellegging og avløpssystemet som naturlige områder, sier avdelingsleder Grande.