KOFA

Skulle ha avvist firma i konkurranse om veilys: Kommunen felt i Kofa

Kommunen valgte en veilysleverandør som ikke kunne dokumentere riktig kunnskap eller erfaring hos nøkkelpersonene.

Kongsvinger kommune gikk på en smell med veilyskontrakten sin. Bildet er tatt opp mot festningen i byen.
Kongsvinger kommune gikk på en smell med veilyskontrakten sin. Bildet er tatt opp mot festningen i byen. Foto: Bjørn Olav Amundsen
18. mai 2020 - 05:45

Kongsvinger kommune i Innlandet skulle blant annet skifte ut veilysarmaturer og kabler, og ville ha noen til å gjøre jobben. Men firmaet de valgte kunne ikke dokumentere den kunnskapen og erfaringen som kommunen faktisk hadde bedt om. Nå har Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slått fast at kommunen skulle ha avvist den valgte leverandøren.

Kongsvinger kommune har dermed brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Det hele startet slik for et drøyt år siden: Kongsvinger kommune kunngjorde en åpen tilbudskonkurranse. Oppdraget dreide seg om utskifting av veilysarmaturer, kabler, tremaster og montering av strømskap.

Tilbudsfrist var satt til 21. mars 2019.

Det er planlagt hele 10 letebrønner i Barentshavet i 2024.
Les også

I år skal det bores flere letebrønner i Barentshavet

Stilte klare krav

I konkurransegrunnlaget ble det stilt temmelig spesifikke krav, slik det er sitert i Kofas kjennelse: «[v]eglysleverandørens faglige nivå og erfaring med denne type anlegg må kunne dokumenteres».

Det ble presisert at «[l]everandøren må kunne dokumentere kunnskap som lysplanlegger med spesiell erfaring med LED-teknologi og elektroarbeider i denne sammenheng.»

Kontrakten ville bli tildelt tilbudet med den laveste prisen.

Leverandøren kunne bruke underentreprenører i den grad det var hensiktsmessig eller nødvendig, men skulle i så fall opplyse om både navn og oppdrag for underentreprenørene i tilbudet.

Før fristen var ute hadde Kongsvinger kommune mottatt tre tilbud, blant annet fra Østcom (som ble tildelt kontrakten) og fra Nord-Norsk Elektro (som har klaget inn saken for Kofa).

Østcom opplyste i tilbudet at daglig leder skulle ha den daglige ledelsen av arbeidet. Som underleverandør hadde Østcom oppført Minel Glåmdal, som skulle brukes til «elektro». Defa skulle være underleverandør av LED-belysningen.

Nord-Norsk Elektro fortalte i sitt tilbud at firmaet selv skulle stå for alt arbeid, og den daglige ledelsen ville bli utført av en prosjektleder og en anleggsleder.

Hvis det tyske kraftmarkedet deles opp kan det gi lavere strømpris til forbrukerne i Sør-Norge.
Les også

Acer vil splitte Tyskland – kan gi billigere strøm i Sør-Norge

Så begynte ting å skje

Så gikk det litt slag i slag.

I tildelingsbeslutning i slutten av mars 2019 var det Østcom som fikk kontrakten.

Men så ble tildelingen annullert etter en klage fra Nord-Norsk Elektro.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

Kommunen innså at den trolig ikke hadde vurdert godt nok om leverandørene var kvalifisert.

Kommunen ba så alle leverandørene om å ettersende dokumentasjon.

I brev til Østcom i april 2019 ba kommunen om at Minel skulle ettersende dokumentasjon, særlig om dette med kvalifikasjonene som lysplanlegger og spesiell erfaring med LED-teknologi. Kommunen ba også om forpliktelseserklæringer fra Minel og Defa. Kommunen fikk så tilsendt dokumentasjonen, og her var det oppgitt to personer hos Minel som skulle stå for den daglige ledelsen av arbeidet. Kursbevis og fagbrev for disse to var vedlagt, og det ble også levert kvittering for Minels godkjenninger samt forpliktelseserklæringer fra Minel og Defa.

Også Nord-Norsk Elektro fikk beskjed om å ettersende dokumentasjon på
at firmaet oppfylte kvalifikasjonskravet. Dessuten ble firmaet bedt om å gi informasjon om leverandøren av armaturene, samt en forpliktelseserklæring fra samme leverandør. Nord-Norsk Elektro skulle bruke Multilux som underleverandør, og her var en av de ansatte godkjent som belysningsplanlegger i klasse 3 for utendørs belysning.

I midten av mai 2019 ble kontrakten igjen tildelt Østcom.

En drøye måned senere klaget Nord-Norsk Elektro saken inn for Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser).

Broen på Tyrhaug skulle hatt to navigatører, men kun én av dem var på plass da kollisjonen med servicefartøyet skjedde i fjor.
Les også

Hurtigbåten kjørte rett inn i båt bakfra – skylder på systemfeil

Endret på innholdet

Nord-Norsk Elektro har pekt på flere ting i sin klage til Kofa: Dels at Østcom ikke oppfylte kravene om kunnskap som lysplanlegger, og dels at den ettersendte informasjonen endret på innholdet i det opprinnelige tilbudet fra konkurrenten. Kommunen kunne ikke bruke den ettersendte dokumentasjonen fra Minel ved kvalifikasjonsvurderingen. Her skulle Østcom vært avvist, mente klageren.

Og også Østcom skulle nemlig oppfylle kvalifikasjonskravet, mente Nord-Norsk Elektro. Tilbudet la jo opp til at Østcom skulle ha ansvaret for deler av arbeidet som
kvalifikasjonskravet knytter seg til.

Den ettersendte dokumentasjonen var heller ikke tilstrekkelig for å vise at kvalifikasjonskravet var oppfylt, ifølge Nord-Norsk Elektro.

I høst jobbet jobbet A. Markussen intenst med å få viktig infrastruktur på plass før vinteren meldte seg.
Les også

En e-post gjorde at kommunen brøt reglene for offentlige anskaffelser

Nødvendige presiseringer

Kongsvinger kommune godtok ikke noe av dette. Kommunen mente i sitt framlegg til nemnda at den ettersendte dokumentasjonen ikke endret på innholdet i det opprinnelige tilbudet. Dialogen har «dreid seg om ettersending og presisering knyttet til underleverandører som var en del av tilbudet ved innleveringen

Ja, tilbudet må forstås som at den tilknyttede underentreprenøren skal ha ansvaret for
elektroarbeidet som de er kvalifisert til, hverken mer eller mindre, mente kommunen.

Dessuten: Kvalifikasjonskravet er tilstrekkelig dokumentert for underleverandørenes del.
Vurderingen av dette hører til det innkjøpsfaglige skjønnet, ifølge kommunen.

Kingsrose får prøvebore syv hull utenfor Lakselv i Finnmark. Bildet er fra tidligere undersøkelser i Nordland.
Les også

Gruveselskap får bore i Finnmark selv om reineiere protesterer

Men kommunen var på tynn is

Men ifølge Kofas redegjørelse for det hele har kommunen her vært så klar og tydelig i konkurransegrunnlaget at den ikke kan vri seg fra det. Leverandørene var pålagt å dokumentere faglig nivå og erfaring med definerte typer av lysanlegg. Det var jo faktisk presisert: Leverandørene måtte kunne dokumentere «kunnskap som lysplanlegger med spesiell erfaring med LED-teknologi og elektroarbeider i denne sammenheng».

Og Kofa viser her til en slags grunnleggende forutsetning for offentlige anskaffelser: Hvordan framstår konkurransegrunnlaget for «en rimelig opplyst og normalt påpasselig
leverandør»?

Vel, i dette tilfellet ser det slik ut: Her er det behov for spesiell kompetanse.

Som Kofa skriver: «Slik kvalifikasjonskravet er utformet, må det for en rimelig opplyst og normalt påpasselig leverandør ha fremstått som klart at det var nødvendig med kunnskap og erfaring som «lysplanlegger» i sammenheng med elektroarbeider som omfatter «LED-teknologi»

Generell kompetanse som elektroarbeider og/eller -installatør var altså ikke tilstrekkelig. Og Kofa mener denne oppfatningen er svært rimelig ut fra arbeidene som skulle gjennomføres: Store deler av oppdraget dreide seg om å skifte ut veilysarmaturer med en spesifikk LED-belysning. Planleggingen var det leverandøren som skulle gjøre.

Men vi kommer tilbake til det, for først skal vi se på et par punkter hvor klageren ikke får medhold.

Kofa noterer seg at det er enighet om at Østcom ikke selv oppfylte kvalifikasjonskravet. Men av tilbudet framgikk det flere steder at Østcom ville støtte seg på kapasiteten til Minel. I tilbudsskjemaet var det presisert at dette gjaldt utførelsen av elektroarbeider.

Så når Nord-Norsk Elektro trekker fram problemer omkring at Østcom eventuelt skulle gjøre deler av jobben selv, så er det ingen støtte å hente fra Kofa. Anførselen fører ikke fram hos nemnda.

Østcom sa altså i tilbudet at de ville bruke Minel som underleverandør for 
elektroarbeidene. Slik nemnda ser det er det ikke tvilsomt at kommunen hadde adgang til å gå i dialog med valgte leverandør for å avklare Minels rolle og be om dokumentasjon på at firmaet oppfyller kvalifikasjonskravet. Nord-Norsk Elektros påstand om at Østcom dermed endret tilbudet fører ikke fram.

På det merkede området ønsker Norsk Kjernekraft å bygge SMR-anlegg. Som skissen viser er det god plass til minst fem anlegg, men det kan også være plass til sju 300 MW-anlegg. Øverst til venstre ligger det store gassprosesseringsanlegget på Kollsnes.
Les også

Sikret tomt: Vil bygge fem kjernekraftverk

Et problem: Ingen lysplanlegger 

Men, og det er her kommunen går på en smell: Slik klagenemnda leser den ettersendte dokumentasjonen for nøkkelpersonellet hos Minel, er det ingen av dem som har kunnskap og erfaring som «lysplanlegger» i sammenheng med elektroarbeider som omfatter «LED-teknologi». De ettersendte dokumentene inneholdt for det første et bevis for at en person hos Minel hadde bestått prøve som elektroinstallatør. For en annen person fulgte bevis for gjennomført kurs for arbeid langs vei, fagbrev som elektriker og kursbevis for sikkerhetskurs ved arbeid i og ved drift av elektriske anlegg.

Ingen kunne vise til den spesifikke kompetansen som kommunen selv hadde lagt vekt på i konkurransegrunnlaget. Østcoms tilbud skulle dermed vært avvist. 

Nemndas formelle konklusjon: Kongsvinger kommune har brutt regelverket ved å ikke avvise valgte leverandør.

Kofas kjennelse er datert 12. mai i år.

Illustrasjonsfoto: Stedet og maskinen på bildet har ingen tilknytning til klagen.
Les også

Konkurrent mener entreprenøren ikke er kvalifisert til å bygge vei

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.