BYGG

Skuffet over laber E6-interesse

PLANEN: Prosjektledelsen håper noen skal finne en løsning som gjør at husene på Møllenberg (markert i blått) ikke må flyttes.
PLANEN: Prosjektledelsen håper noen skal finne en løsning som gjør at husene på Møllenberg (markert i blått) ikke må flyttes.Bilde: Statens Vegvesen

Svært få entreprenører har vist interesse for prosjekteringen av løsmassetunnelen på Møllenberg, som går under dagsone vest på prosjektet E6 Trondheim – Stjørdal.

Derfor har Statens vegvesen sett seg nødt til å utsette påmeldingen til prekvalifiseringen til 23. januar.

Avventende bransje

– Vi er forundret over den lave interessen vi opplever fra de store norske entreprenørene. Vi hadde håpet de ville se løsmassetunnelen som en spennende oppgave å løse, isteden sliter vi med å snu en avventende holdning, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen.

Årsaken til den lave interessen, mener Johnsen, er at dette er det første prosjektet hvor anskaffelsesprosedyren konkurransepreget dialog brukes på et norsk veiprosjekt.

Les også: Vegvesenet tester ny anskaffelsesprosedyre

Vil ha svar i februar

12. desember ble planen for hele E6 Trondheim – Stjørdal sanksjonert av kongen i statsråd. Nå er den hos samferdselskomiteen, som skal klargjøre den for behandling i Stortinget.

– Vi har fått signaler om at de skal behandle den før Nasjonal transportplan kommer, så da blir det vel i februar, sier Johnsen.

I tillegg til Dagsone vest er det tre andre konkurranser som er kunngjort i prosjektet. Det er Forberedende arbeider vest for Bromstadvegen, Forberedende arbeid øst for Bromstadvegen og Tilstandsregistrering av bygninger i berørte boligområder: Nyhavna, Møllenberg, Kuhaugen og Strindheim.