Skolebygg hjelper byggnæring

Årets bevilgning på to milliarder kroner for skolebygg var brukt opp allerede etter tre måneder.

Nå bevilger regjeringen 1 milliard kroner til rentekompensasjon for kommuner og fylkeskommuner.

Pengene skal gå til oppføring av nye skoleanlegg og til rehabilitering, opprusting og tilrettelegging av eksisterende skoleanlegg, heter det.

-En økning i investeringsrammen vil kunne bidra til økt sysselsetting i byggebransjen i en situasjon med økende antall arbeidsledige, skriver regjeringen i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå