OLJE OG GASS

Skandaleplattformen

Stadig nye feil og forsinkelser skaper splid i Yme-lisensen. 120 millioner fat olje står på spill. Talisman må sjekke over 3000 sveisesømmer.

YME: - Vi beklager forsinkelsene i prosjektet, men vi har ikke fått noe informasjon som tyder på at utbyggingen kan stå i fare. Vi forventer at Yme-prosjektet blir realisert, sier pressetalsmann Eldbjørg Vaage Melberg i Oljedirektoratet.
YME: - Vi beklager forsinkelsene i prosjektet, men vi har ikke fått noe informasjon som tyder på at utbyggingen kan stå i fare. Vi forventer at Yme-prosjektet blir realisert, sier pressetalsmann Eldbjørg Vaage Melberg i Oljedirektoratet. Bilde: Maiken Ree
Maiken Ree, Ole K. HelgesenMaiken Ree, Ole K. Helgesen
26. mai 2011 - 10:37
Vis mer

29. april ble partnerne i Yme-lisensen informert av operatøren Talisman om at det var funnet svakheter ved noen av sveisene på plattformen. Hele 3000 sveisesømmer må gjennomgås på nytt. Samtidig informerte de om at prosjektet nok en gang ble utsatt – denne gang til slutten av fjerde kvartal 2011. Partnerne er svært frustrerte.

Wintershall overtok prosjektet via oppkjøpet av Revus, og selskapet har ikke vært positivt overrasket over det. Polske Lotos Exploration and Production Norge uttrykker også frustrasjon over Yme-prosjektet.

– Vi er selvsagt ikke fornøyde med hvordan dette prosjektet har utviklet seg. Det er trist og alvorlig at det stadig blir utsettelser, sier teknisk direktør Helge Thoreby.

TU mener: Skremmeskudd fra Abu Dhabi

Kritikk

– Vi hadde planlagt en tidligere oppstart, og forsinkelsene er en skuffelse. Nå samarbeider vi med operatøren for å forberede installasjonen så fort som mulig. Utslepingen er væravhengig, men vi forventer likevel å ha produksjonen igang i løpet av året, sier Martin Bachmann, direktør for leting og produksjon i Wintershall.

Ledelsen i Lotos Group sier rett ut at den er i tvil om måten Talisman Energy har utført jobben på.

– Du kan si vi ble overrasket da vi hørte om nok en forsinkelse, sa finansdirektør Mariusz Machajewski på Lotos’ kvartalspresentasjon forrige uke. I forkant av presentasjonen hadde selskapet sendt ut en pressemelding på polsk hvor det blir reist tvil om Talismans ledelse av prosjektet, og understreket at Lotos undersøker de juridiske og forretningsmessige mulighetene for å ivareta selskapets interesser.

– Dette dreier seg om hvem som skal betale for forsinkelsene. Vi mener plattformen ikke oppfyller kravspesifikasjonene, forklarer Thoreby. Han understreker at han ikke har sett pressemeldingen fra Lotos sitt hovedsete i Polen.

Frustrasjonen i Yme-lisensen retter seg først og fremst mot Singel Buoy Morings Offshore (SBM) som har bygget og eier plattformen. Men det er også misnøye med at Talisman har latt SBM få kjøre sitt eget løp. Det skal blant annet være svært vanskelig å kommunisere med riggeieren. Teknisk Ukeblad har heller ikke lykkes med å få selskapet i tale.

INTENST: Bergen Group Rosenberg har fingrene fulle av arbeid med Yme-plattformen før den installeres på feltet i sommer.
SYNLIG: Yme skal plasseres oppå et oljelager på 93 meters dyp på feltet, som ligger i Egersundbassenget. Yme synes godt i landskapet ved Stavanger fram til utseiling i sommer. Lars Aabø/Bergen Group

Bygget i Abu Dhabi

Det har vært problemer med Yme-plattformen helt fra starten av prosjektet. I fjor fikk Talisman refs og pålegg fra Petroleumstilsynet etter en inspeksjon på verftet i Abu Dhabi hvor SBM bygde plattformen.

Ifølge tilsynsrapporten fra Ptil var ikke rør tildekket i endene, slik at sand, støv og regnvann hadde samlet seg i rørene. Et stort antall ventiler også sikkerhetskritiske ventiler lå lagret eller var installert uten tilfredsstillende preservering. Det samme gjaldt aktivatorer og ventilspindler. Og ventiler, rør, flenser og annet vitalt utstyr hadde allerede synlige korrosjonsangrep og skader. Dessuten var ikke tidligere bemerkninger fra Ptil blitt fulgt opp.

Problemene med Yme-plattformen blåser nytt liv i debatten rundt kvaliteten ved utenlandske verft: Når billigsalg blir dyrt

Ligger ved kai

Da Yme ankom Stavanger i fjor høst var det stor jubel hos Talisman. Plattformen skulle slepes ut på feltet i første kvartal i år. Men Yme ligger fortsatt til kai ved Bergen Group Rosenberg i Stavanger.

Da Yme ankom Stavanger i fjor høst var det stor jubel hos Talisman. Plattformen skulle slepes ut på feltet i første kvartal i år. Men Yme ligger fortsatt til kai ved Bergen Group Rosenberg i Stavanger. Ole-Johan Faret.

Petroleumstilsynet følger arbeidet som gjøres på Yme-plattformen tett.

– Jeg kan bekrefte at vi har blitt orientert av Talisman om at det er oppdaget svakheter ved noen av sveisene på plattformen. Vi følger dette opp som en del av vår pågående samtykkebehandling for å la Talisman ta i bruk Yme-plattformen på feltet, sier pressetalsmann Ole-Johan Faret.

Nå har Talisman avdekket at dokumentasjonen for sveisearbeidet på prosessanlegget på Yme-innretningen ikke er godt nok. Dermed må selskapet sjekke over 3.000 sveisesømmer.

– Det er arbeid som er gjort på verftet i Abu Dhabi som vi ikke er fornøyd med. Slik vi ser på det i dag, vil ikke undersøkelsene av sveisene forsinke utslepet av plattformen, som er satt til juni, sier informasjonssjef i Talisman, Andreas Middelthon.

Les også: – Svært alvorlig

Skrinlegging kan være aktuelt

KORROSJON: Etter å ha fått pålegg fra Ptil måtte Talisman Energy engasjere selskapet Corrosion Solution Ltd for å hindre at utstyr skulle bli ødelagt av korrosjon ved verftet i Abu Dhabi. Bildene er fra CSLs rapport om preservering av plattformutstyret.
Det er svært viktig at man starter utslepet i begynnelsen av sommeren fordi man trenger tid til installering før været blir dårligere utover høsten. Lønnsomheten i Yme-prosjektet er marginal. De opprinnelige kostnadene for prosjektet ble beregnet til 8,2 milliarder kroner, mens totalkostnadene i fjor høst var på mellom 11 og 11,5 milliarder kroner.

Teknisk Ukeblad kjenner til at prosjektet står i fare for å bli skrinlagt dersom det blir funnet flere feil som fører til ytterligere forsinkelser. Talisman benekter imidlertid at det er aktuelt å la Yme-oljen bli værende i bakken.

– Det arbeidet som utføres på Rosenberg kan også gjøres offshore. Når plattformen kommer offshore skal vi sette dekket på en ståltank og koble den til brønnene. Dette kan ta to til tre måneder, og er tid som vi har disponibelt til å drive med annet arbeid på plattformen, sier Middelthon.

Lotos’ ledelse i Norge sier det ikke er aktuelt å trekke seg nå, men den innrømmer at det finnes en grense for hvor store utsettelser prosjektet tåler.

– Det vil selvsagt alltid være en grense hvor et prosjekt ikke lenger er lønnsomt. Men hvor denne grensen går, vil variere fra selskap til selskap. Derfor er det ikke mulig å si noe konkret om dette. Vi ønsker ikke å trekke oss ut av prosjektet. De signalene vi har fått fra operatøren indikerer at det ikke blir flere forsinkelser, sier Thoreby.

Oljedirektoratet kjenner ikke til at det skal være fare for skrinlegging av prosjektet.

– Vi beklager forsinkelsene i prosjektet, men vi har ikke fått noe informasjon som tyder på at utbyggingen kan stå i fare. Vi forventer at Yme-prosjektet blir realisert, sier pressetalskvinne i OD, Eldbjørg Vaage Melberg.

Les også: Yme kan måtte vente til høsten

Ulykkelig operatør

Yme-innretningen er eid og bygd av SBM, og Talisman leier plattformen av dem. Til tross for at mye arbeid må gjøres om igjen på Yme-plattformen, vil ikke Talisman gå så langt i å si at de er misfornøyd med SBM. Opprinnelig planla Yme-operatør Talisman oppstart for Yme-prosjektet i første kvartal 2009.

– Vi er ulykkelige over at prosjektet er forsinket. Hvorvidt det blir ytterligere forsinkelser vet vi ikke ennå. Det er likevel ikke uvanlig at det i en produksjonsprosess over flere år oppstår kvalitetsdiskusjoner. I tillegg er norsk regelverk annerledes enn hva SBM er vant til, sier Middelthon.

– Produksjonsutsettelsen betyr selvsagt utsettelse av inntekter. I tillegg har vi en bemanning som skulle vært på Yme-feltet, og nå venter på å komme i gang. De er ansatt i selskapet, og vi har løpende driftsutgifter for dem, sier Middelthon.

Ifølge selskapets kvartalsrapport fra 1. Q 2011 har Talisman alene brukt 270 millioner kroner bare i løpet av årets første tre måneder.

Yme-plattform nedenfra
FOTO: Maiken Ree. Maiken Ree

Ptil og OD kritiserer

Både Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet har kommet med kritiske innspill til Yme-prosjektledelsen.

Ifølge tilsynsrapporten etter Petroleumstilsynets besøk på verftet i Abu Dhabi var ikke rør tildekket i endene, slik at sand, støv og regnvann hadde samlet seg i rørene. Et stort antall ventiler, også sikkerhetskritiske ventiler, lå lagret eller var installert uten tilfredsstillende preservering. Det samme gjaldt aktivatorer og ventilspindler.

– Og ventiler, rør, flenser og annet vitalt utstyr allerede synlige korrosjonsangrep og skader. I tillegg var ikke elektriske koblingsbokser tilfredsstillende lukket og manglet ”silica-gel”, og elektromotorer sto utildekket og uten tilkoblede varmeelementer. I og rundt innretningen ble det utført sandblåsing, sliping, sveising, maling og monteringsarbeid, uten beskyttelse av annet utstyr.

Ifølge Ptil er det spesielt viktig med tilfredsstillende preservering i Abu Dhabi på grunn av at det er mye sand og støv i området. I tillegg hadde det nylig falt store nedbørsmengder, uten at utstyret var beskyttet mot dette. Talismans og SMBs prosedyrer for preservering av meget generell karakter, og de ble ikke i særlig grad fulgt på verftet.

– Talisman Norge har ikke sett til at det utføres nødvendig preservering av utstyr og komponenter som er montert på innretningen eller på lager. Ptil ser meget alvorlig på avvikene som er avdekket i dette tilsynet, spesielt tatt i betraktning av at samme avvik er påpekt tidligere, uten at nevneverdige tiltak er igangsatt, slås det fast i tilsynsrapporten.

Oljedirektoratet har også kommet med kritikk etter en inspeksjonsrunde på Yme MOPU ved Rosenberg Verft 20. oktober i fjor.

Blant annet fant OD at målestasjonen for olje hadde stått delvis uten isolasjon og huller i påmontert isolasjon under transport fra Abu Dhabi til Norge. Det ble observert vanninntrengning inn til målerne og ved åpne punkter ved flenser og koblingspunkter. Dette gjaldt både strømningsmålere og enkelte transmittere på oljemålestasjonen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.