– Skal ikke studere bare for å studere

– Skal ikke studere bare for å studere
Tekna-president Marianne Harg mener at vi trenger flere med teknisk-naturvitenskapelig utdannelse på alle nivåer. Bilde: Maria Amelie

Professorene Ottar Brox og Thomas Hylland Eriksen har begge uttalt til Teknisk Ukeblad at utdanningsnivået i Norge har blitt for høyt.

Lite nytte

Marianne Harg, president i Tekna, er delvis enig med utspillet til Hylland Eriksen om at alle ikke kan eller bør ta en mastergrad.

– Jeg synes at problemstillingen her er feil. Det er mange som tar mastergrad i fag som tilsynelatende har lite konkret nytte i samfunnet, men de greier å utnytte den i arbeidslivet, sier Harg.

– Det er også behov for flere med teknisk-naturvitenskapelig utdanning på alle nivåer, legger hun til.

Forventninger

Hun er bekymret for at unge voksne forventes å ta høyere utdanning bare for utdanningens skyld.

– Hva man har lyst til å studere eller jobbe med og hva man har anlegg for, bør være avgjørende, uavhengig av at samfunnet forventer at man skaffer seg en høyere utdanning, sier Harg.

Les også: – Videregående skole er nok

NITO støtter Brox

Mer fokus på lærlinger

Harg sier at debatten også bør omfatte de som tar teknisk utdanning.

Hun sier at det er et stort behov for unge med praktisk fagbakgrunn: Lærlinger trenger praksisplasser.

– Altfor få lærlinger får plass. Dette kan skyldes frafall, motivasjon, få læreplasser, men det viktige er at de får fullført utdanningen sin og at den holder faglig mål. Ellers står man i fare for å ha for få som tar samfunnsnyttig teknisk utdanning.

Flere vil studere

Stadig flere ønsker å ta høyere utdanning i Norge. Tall fra Samordna opptak viser at 74 500 personer har fått tilbud om plass på høyskole eller universitet. Det er 3200 flere enn i fjor.

Antall studenter som har fullført mastergrad på normert tid har vokst de siste årene på Universitetet i Oslo (UiO).

I 2004 tok 4362 personer en mastergrad, i 2009 var tallet på 5102 og i 2010 tok 5020 studenter en mastergrad.

Les mer: Her er studienåløyet trangest

Trenger samfunnsvitere

Prorektor Inga Bostad(UiO) sier at det er vanskelig å finne et objektivt mål for hva som er passende utdanningsnivå.

– Det er viktig å påpeke at arbeidslivet har endret seg mye, og det er stort behov for å studere teknologi- og samfunnsforståelse. Statistisk sentralbyrås framskrivninger viser at det vil være et økende behov for arbeidstakere med høyere utdanning i Norge.

DEBATT: – Trenger ikke ingeniører i teknikerstillinger

Les mer om: