BRUER

Skal bygge veikulvert og firefelts adkomstvei til nytt sykehus i Drammen

Her skal det bli veikulvert under jernbanen, firefelts adkomstvei til sykehuset samt ei ny gang- og sykkelbru.

Det nye sykehuset skal stå ferdig i 2025.
Det nye sykehuset skal stå ferdig i 2025. Illustrasjon: LINK Arkitektur
2. juli 2020 - 10:21

Arbeidene med byggegropa til nytt sykehus i Drammen (et bygningskompleks på cirka 122.000 m2) er godt i gang. Tomta er på 150 mål og ligger på det eksisterende industriområdet på Brakerøya inntil Drammenselva og nær jernbanestasjonen.

Prosjektet skal også etablere tilknytning til riksvei 282 med undergang under eksisterende jernbanelinje, samt opplegg for kollektivtrafikk.

Nå lyser Helse Sør-Øst som byggherre ut en entreprise for å bygge ny infrastruktur: veikulvert under jernbanen, firefelts adkomstvei til sykehuset samt ei gang- og sykkelbru på 100 meter.

Figur: Gul skravering markerer kjørekulverten under jernbanen, oransje markerer gang- og sykkelbrua. <i>Illustrasjon:  Helse Sør-Øst</i>
Figur: Gul skravering markerer kjørekulverten under jernbanen, oransje markerer gang- og sykkelbrua. Illustrasjon:  Helse Sør-Øst

Oppdraget heter Entreprise 7001. Det skal bli en kulvert med ramper for planfri kryssing av Drammensbanen, med ny firefelts adkomstvei til sykehuset. Veien skal tilknyttes ny rundkjøring i Strandveien. Entreprisen avsluttes mot eksisterende terreng før eksisterende administrasjonsbygg på sykehussiden av jernbanen.

Kulvert og ramper skal bygges i betong i spuntavstivet byggegrop. Betongkonstruksjonen er direktefundamentert, det vil si på såler. Byggegropa skal graves maksimalt til cirka kote minus 2,6, og lokalt noe dypere. Den berørte jernbanefyllingen består delvis av EPS (ekspandert polystyren) og løs Leca.

– Et kraftig signal på at det er noe alvorlig galt med organiseringen av jernbanesektoren, sier medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Mona Fagerås (SV).
Les også

SV: – Vil gjenopprette NSB

Drammensbanen skal stenges

Deler av arbeidet skal utføres sommeren 2021. Da er Drammensbanen uten trafikk i seks uker. Entreprenøren skal arbeide hele døgnet mens jernbanen er stengt, og skal bruke de ressursene som trengs slik at trafikken kan settes på spor igjen som planlagt.

Spunt med lengde på maksimalt rundt 16 meter skal rammes delvis i bruddet og delvis forut for bruddet. En større del av kulverten skal prefabrikkeres og transporteres i en cirka 1400 tonn tung enhet fra riggområde til sporet.

I entreprisen inngår all berørt jernbaneinfrastruktur, som for eksempel fjerning og reetablering av spor samt kontaktledningsanlegg.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Noen hovedmengder for kulverten:

  • Graving: ca. 15.000 m3
  • EPS (fjernes/reetableres): 2300 m3
  • Spunt: ca. 5000 m2
  • Betong: ca. 6400 m3
  • Frostsikring: ca. 5500 m2
  • Fuktisolering: ca. 2800 m3
  • Kabler, omlegging: ca. 3300 m
E6 Ranheim-Værnes.
Les også

E6 Ranheim-Værnes: Kostnadssprekk på tre milliarder

100 meters gang- og sykkelveibru

Den nye gang- og sykkelveibrua over kulverten er planlagt som en del av entreprisen. Brua knytter sammen hovedsykkelveien langs Strandveien permanent med traséen fra Fjordparken i Drammen og Brakerøya mot Lier.

Flyfoto med sykehusområdet markert. <i>Foto:  Nils J. Maudal/Vestre Viken</i>
Flyfoto med sykehusområdet markert. Foto:  Nils J. Maudal/Vestre Viken

Fram til brua er ferdig ligger det en gang- og sykkelvei i midlertidig trase langs ny rundkjøring i Strandveien.

Brua blir ei en betongbro på søyler som krysser over kjørekulverten. Den skal rampes opp med fylling på terreng. Brua ligger parallelt med jernbanen og cirka 15 meter unna sporet.

Byggemetoden er plasstøpt betong over sju spenn. Føringsbredde: 5,5 meter. Totallengde er cirka 100 meter. Brua planlegges fundamentert dels på pæler og dels på rampen i Sykehusveien.

NB: Detaljert grunnlag for brua er ikke ferdig, og byggherren planlegger å sende ut et tillegg for byggingen av brua over Sykehusveien i løpet av august.

Byggherren planlegger at brua skal bygges parallelt med siste del av byggingen av veikulverten, eller etter at kulverten er ferdigstilt.

Arbeidene i denne entreprisen er tenkt å starte 1. mars 2021, og det hele skal være ferdig 28. oktober 2021.

Det blir befaring i Drammen 12. august, og frist for å gi tilbud er 5. oktober.

Hølland bru fra 1843 er 34 meter lang og krysser elva Ogna i Hå kommune.
Les også

Sjeldent oppdrag: Denne brua fra 1843 må forsterkes – uten at det synes

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.