Sjøfolk og kystrederier roper «krise» om statsbudsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett fikk først skryt for maritim satsing. Men Kystrederiene mener at tilleggsproposisjonen medfører en katastrofe for norske sjøfolk. Vedtas budsjettet, kan det bli slutten for norske sjøfolk på norske skip, sier de.

Sjøfolk og kystrederier roper «krise» om statsbudsjettet
Det blir ikke mulig å ansette norske sjøfolk dersom statsbudsjettet blir vedtatt slik det nå foreligger, mener Kystrederiene. Foto: Tore Stensvold

Det som populært blir kalt en «snubletråd» ble lagt inn av regjeringen Solberg i deres forslag til statsbudsjett 12. oktober.