KARRIERE

Siving-ene er vinnerne: Nyutdannede realister sliter på arbeidsmarkedet

Dobbelt så mange nyutdannede ingeniører har vært arbeidsledige de siste tre årene.

Sivilingeniører fra for eksempel NTNU har i mindre grad vært arbeidsledige enn ingeniører med bachelor, viser ny undersøkelse.
Sivilingeniører fra for eksempel NTNU har i mindre grad vært arbeidsledige enn ingeniører med bachelor, viser ny undersøkelse. Bilde: NTB Scanpix/NFIU

Utdanningsforskere slår fast at sivilingeniørene fortsatt er vinnere på arbeidsmarkedet.

Det er færrest nyutdannede sivilingeniører som opplever arbeidsledighet de første tre årene etter endt utdanning, sammenliknet med andre naturvitenskapelige fag og økonomiske-administrative fag.

Så mange av de nyutdannede som tok siste eksamen våren 2012 hadde opplevd arbeidsledighet én eller flere ganger frem til vinteren 2015:

  • 17 prosent av sivilingeniørene
  • 24 prosent av siviløkonomene
  • 31 prosent av ingeniørene
  • 40 prosent av dem bachelorgrad i økonomisk-administrative fag
  • 46 prosent av dem med mastergrad i realfag
  • 44 prosent av dem med bachelorgrad i realfag

Arbeidsledig sivilingeniør studerte i fire dager: Arbeidsledig sivilingeniør studerte i fire dager: Mistet all Nav-støtte

Sitter tryggere

Forskerne slår fast at sivilingeniørene har en bedre situasjon på arbeidsmarkedet enn ingeniørene. Liv A. Støren, som er en av forskerne bak undersøkelsen, forklarer dette med følgende:

Grunnen kan til dels handle om at mastere generelt har en bedre arbeidsmarkedssituasjon enn bachelorer innenfor samme fagfelt. Det er også mulig at sivilingeniører sitter tryggere i jobbene sine enn ingeniører, skriver hun til Teknisk Ukeblad.

Resultatene kommer frem i en fersk kandidatundersøkelse fra NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Andelen kandidater som har opplevd arbeidsledighet i perioden 2012 - 2015 etter utdanningsnivå og fag.
Andelen kandidater som har opplevd arbeidsledighet i perioden 2012 - 2015 etter utdanningsnivå og fag. NIFU

Færrest sivilingeniører og -økonomer ledige

Vinteren 2015 fortalte de nyutdannede om situasjonen deres der og da - nær tre år etter siste eksamen.

Sivilingeniørene: Bare én prosent var arbeidsledige

Siviløkonomer Én prosent var arbeidsledige.

Ingeniører: Fem prosent arbeidsledige.

Bachelorgrad i realfag: 12 prosent var arbeidsledige.

Mastergrad i realfag: Fem prosent var arbeidsledige.

Bachelorgrad i økonomisk-administrative fag: Seks prosent arbeidsledige.

Merket oljekuttene

Støren forteller at de merket effekten av investeringskuttene i oljebransjen.

– Det som var litt overraskende, var at den rammet andre grupper om lag like mye eller mer enn ingeniører og sivilingeniører, forteller Støren. 

– Det gjaldt spesielt realistene, som synes å ha blitt særlig rammet av økt arbeidsledighet, skriver hun og peker på de nyutdannede med bachelorgrad og mastergrad i realfag utenfor profesjonsutdanningene.

Hun tror ledighetstallene ville vært høyere om undersøkelsen ble gjennomført i dag.

Sikre kort

At ingeniører og sivilingeniører sliter mindre enn generalistene, er i tråd med tidligere funn.

«Profesjonsutdannedes kompetanse er ofte godt kjent og det hefter mindre usikkerhet med hensyn til hvilken kompetanse de har», skriver forskerene i rapporten.

Tidligere har forskjellen i arbeidsledighet mellom nyutdannede sivilingeniører og ingeniører på den ene siden og nyutdannede med mastergrad eller bachelorgrad i realfag utjevnet seg etter at de har vært noen år i arbeidslivet og at arbeidsledigheten er like lav tre år etter eksamen. Nå fortsetter forskjellene.

Forskerne slår samtidig fast at selv om realistene har større problemer med å få jobb enn sivilingeniørene, så har nyutdannede med mastergrad i realfag som er i jobb, like gode og interessante jobber som sivilingeniørene.

Verre nå enn før?

Forskerne fant følgende da de sammenliknet med tilsvarende undersøkelse utført i 2011:

  • Nær en tredobling i andelen av ingeniørene som er arbeidsledige tre år etter eksamen i 2015, sammenliknet med i 2011.
  • Liten eller ingen økning i arbeidsledighet blant sivilingeniører, sammenliknet med 2011.
  • Mastere i andre naturvitenskapelige fag har økt ledighet.

«Vår siste undersøkelse bekrefter altså at det er økte vansker for ingeniørene, men ikke for sivilingeniørene», skriver forskerne.

Forskerne mener en mulig forklaring er at «sivilingeniører foretrekkes framfor realister når det er færre jobber».

Fordel med NTNU-eksamen

Det er en klar fordel å være sivilingeniør fra NTNU, sammenliknet med andre norske institusjoner, viser undersøkelsen.

Færre sivilingeniører fra NTNU hadde vært arbeidsledige i treårsperioden etter siste eksamen i 2012, sammenliknet med andre sivilingeniører. Blant NTNU-sivilingeniørene var det også færrest som hadde irrelevante jobber eller var arbeidsledige vinteren 2015.

– Selv om vi har kontrollert for avsluttende karakterer i analysene, kan forskjellen dreie seg om at det er høye inntakskrav til studiene ved NTNU, altså at det er en seleksjon av kandidatene som kommer derfra, og at arbeidsgiverne er kjent med dette og derfor foretrekker NTNU-kandidater, svarer Støren.

– Men det kan også dreie seg om forventninger hos arbeidsgivere, forventninger som er knyttet til tradisjonelle oppfatninger om at dette er eliteutdanninger, svarer hun.

Hun forteller også at de ikke vet nok om bakgrunnen for forskjellene mellom NTNU-kandidatene og andre sivilingeniører, og dette bør være tema for videre forskning.

Les hele rapporten her (ekstern lenke).

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.