Sivilingeniør Egil (72) har kontrollert bygg for offshorebransjen i 40 år. Nektes godkjenning for å kontrollere bygg på land

Utdannelsen fra 1974 er ikke relevant nok, mener Direktoratet for byggkvalitet.

Sivilingeniør Egil (72) har kontrollert bygg for offshorebransjen i 40 år. Nektes godkjenning for å kontrollere bygg på land
Egil Borse-Svensen får ikke godkjenning for å kontrollere bygg på land, til tross for flere tiårs erfaring med liknende oppgaver for offshorebransjen.

– Hvis utdannelsen og praksisen du har opparbeidet gjennom et langt liv i oljebransjen ikke skal kunne utnyttes på land, så...