Sintef Ocean-sjef: – Absurd å utsette Ocean Space Centre

Administrerende direktør Vegar Johansen i Sintef Ocean fatter ikke at regjeringen tror at den vil spare 405 millioner kroner på å utsette byggestart.

Sintef Ocean-sjef: – Absurd å utsette Ocean Space Centre
Marintek og Sintef Ocean har vært avgjørende for utvikling av norsk havromsteknologi og konstruksjoner som skal tåle tøffe forhold. Her fra tester av konstruksjon for Statoil (nå Equinor). Foto: Sintef Ocean

Reaksjonene på regjeringens forslag om å spare 405 millioner kroner i 2023 på å utsette byggestart for det nye marintekniske forskningssenteret Ocean Space Centre, er svært kraftige.

Kritikken kommer fra mange hold, ikke minst Sintef Ocean.

– Det er helt absurd. Skal prosjektet pakkes ned og settes på pause, vil det koste mellom 505 og 750 millioner kroner å starte opp igjen om et år eller to, sier Johansen.

Han er opprørt over det han mener er et kortsiktig forslag. Han tror ikke regjeringen har tatt seg tid til å tenke på konsekvensene. Han sier økte priser på materialer er reelt nok, men at det kan man ikke spare inn på å utsette byggestart.

– Det er allerede påløpt 95 millioner kroner i år og det vil koste omkring 150 millioner kroner å pakke ned. Oppstart om et år vil minst koste nye 200 millioner kroner, og prosjektet vil forsinkes ytterligere to år før man er på samme sted som nå, sier Johansen.

– Dette må ha gått fort og vært tatt helt på tampen. Det er slett håndverk, sier han.

Allerede i pappesker

Johansen sier at beslutningen gir motsatt effekt av hva regjeringen vil oppnå.

Over 1000 personer fra NTNU og Sintef er i gang med flytting til midlertidig lokaler. Pappeskene er pakket og mange forberedelser gjort. Sintef alene har investert 250 millioner kroner.

– Det er offentlig sløsing, sier Johansen.

Han mener at det som er enda verre enn de rent økonomiske tapene på utsettelse, er at den kan rokke ved Norges posisjon innen ny og miljøvennlig teknologi for maritim næring, skip og shipping, energi, materialer og havrom.

– Det som er skummelt er at dette lammer vår konkurransekraft på grønn teknologi for den maritime næringen. Næringslivet er helt på knærne etter kompetansen vår og studentene fra NTNU. Da er det ekstra snodig at Jonas Gahr Støre sier at vi skal være en havnasjon og satse på havvindteknologi, men ikke forske på det, sier Johansen.

Sintef Ocean-sjef Vegar Johansen og Tord Lien, regiondirektør i NHO, er bekymret over at byggestart for Ocean Space Centre utsettes. Bildet er fra et møte i Maritimt Forum i 2017 da temaet også var OSC. Bilde: Tore Stensvold

– Selvmotsigelser

Tekna-president Lars Over Grøvik er svært skuffet og viser til selvmotsigende signaler fra regjeringen.

– Ene dagen skal det satses på framtidsteknologier og grønt skifte, neste dag skal det utsettes, sier Grøvik. 

– Forslaget er ekstra oppsiktsvekkende når vi vet at havlaboratoriene skal understøtte regjeringens havvindsatsing som ble lansert i går. Her slår regjeringen beina under egne ambisjoner for havområdet med økt fornybar energiproduksjon, eksport og vekst i havnæringene og bedrifter langs hele kysten, sier han.

Tekna påpeker at havnæringer står for mer enn 70 prosent av Norges eksport.

– Potensialet for nye bedrifter, nye arbeidsplasser, mer eksport og et grønt skifte er stort her. Norge har allerede et konkurransefortrinn på feltet. Det er synd at vi nå lar andre nasjoner komme foran oss i denne satsingen, sier Grøvik.

Les også

17 års utredning

Administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund tror heller ikke at forslaget er godt gjennomtenkt. 

– Denne utsettelsen setter hele prosjektet i stor fare. Det kan i verste fall føre til at Norges ledende rolle svekkes og er helt ubegripelig. Den undergraver regjeringens ferske havvindsatsing som ble lagt frem i går, sier Solberg.

Han påpeker at hele leverandørkjeden for havvind, offshore havbruk og nullutslipps- og autonom skipsfart etterspør forskningsresultater og produkttesting.

Her testes den semi-lukkede merden hos Sintef Ocean. Nå skal Nordlaks ta den til full skala
Her testes en semi-lukket merde for Nordlaks hos Sintef Ocean. Foto: Nordlaks

Ocean Space Center har vært under planlegging i 17 år. Rederiforbundet tror regjeringens forslag betyr i beste fall at senteret ikke står ferdig før mellom 2030 og 2032.

Taper terreng

– Det vil føre til at Norge faller betydelig tilbake på teknologisk konkurransekraft. Flere nasjoner satser stort på havvind som ny industri. Forskning og utvikling er helt sentralt dersom Norge skal oppnå de målene regjeringen lanserte i går, sier Solberg.

Rederiforbundet mener de faktisk forhold rundt dette forslaget nå må undersøkes nærmere.

– Det har tross alt vært arbeidet knallhardt med planlegging og prosjektering av Ocean Space Centre siden 2005, sier Solberg.

– En farse

Regionleder Tord Lien i NHO Trøndelag skriver i et innlegg på Trønderdebatt at utsettelsen er «en farse».

Han harselerer over Jonas Gahrs Støres satsing på havvind og ny kunnskap og mener dagens nyhet er et «osean» unna valgtalene. Han påpeker at Ocean Space Center ikke er et trøndersk eller et norsk prosjekt, men av globale dimensjoner.

«Norsk økonomi, europeisk energiforsyning og det globale klimaet står overfor enorme utfordringer. Mulighetene til å håndtere disse ligger i mer kunnskap, flere ingeniører og ny teknologi. Svaret fra regjeringen er å utsette den viktigste utbyggingen av ny kunnskapsinfrastruktur i vårt århundre. Dette ikke før, men etter, at prosjektet er igangsatt, og etter at Sintef/NTNU har flyttet 200 mennesker ut av lokalene og brukt 250 millioner av egne penger på prosjektet. En komplett farse!, skriver Lien.

Ap-kritikk

Regjeringen får kraftig kritikk fra egne rekker.

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, kaller det et «fryktelig dårlig» forslag.

– Jeg har allerede bedt om møte med partiledelsen, for dette er alvorlig, sier Ottervik til Adresseavisen.

Ottervik sier at beslutningen virker å være tatt på sviktende grunnlag. Hun frykter at Norge vil miste tronen på havforskning til andre land når de utsetter prosjektet.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik, også han fra Arbeiderpartiet, er rasende.

– Dette er fullstendig uholdbart. Jeg ble rasende da jeg fikk høre det. Å utsette Ocean Space er en feilvurdering som Stortinget nå må rette opp i, sier han.

Flere Ap-politikere kritiserer egne regjering.

– Utsettelsen av byggestart for nytt Ocean Space Centre er dramatisk og setter hele prosjektet i spill, skriver Amund Hellesø (Ap) i Nærøysund, Ole Haugen (Ap) i Hitra og varaordfører Knut Arne Strømøy (Sp) i Frøya kommune i en felles uttalelse.

LO-leder Peggy Følsvik ber regjeringen se på kuttet på nytt.

– Vi er litt spørrende til at akkurat dette kuttet kommer. Dette er et viktig verktøy i satsingen på nye næringer som vi skal inn i, som havvind, sier Følsvik til VG.

Hun sier at forskningssenteret er viktig for å bygge nye arbeidsplasser og ny teknologi.

Pressekonferanse Havvind. Næringsminister Jan Christian Vestre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland. Foto: Eirik Helland Urke

Inngått kontrakter

Dekan ved NTNU og leder av styringsgruppa, Olav Bolland, påpeker at prosjektet allerede er i gang.

– Ocean Space Centre er et prosjekt som ble godkjent for finansiering av Stortinget for bare et halvt år siden, og prosjektet er i gang. Vi har begynt å inngå kontrakter og flytte folk. Da er dette et sent stopptidspunkt, sier Olav Bolland, til Nidaros.

Les også