Singapore beveger seg mot et samfunn som ikke går rundt uten smart teknologi. Er det lurt?

Hvem er smartteknologien egentlig til for, spør TUs journalist Tuva Strøm Johannessen.

Singapore beveger seg mot et samfunn som ikke går rundt uten smart teknologi. Er det lurt?
Singapore driver storstilt datainnsamling fra både besøkende og sine innbyggere. «Data is the new currency, and with open data, the possibilities are endless!», skriver regjeringen på sine hjemmesider. Montasje: Tuva Strøm Johannessen

Smarte byer, er det kun en fordummende, teknologisk trend? Burde vi heller bli smarte innbyggere, som selv kan eie algoritmene som styrer byen og hjemmene våre?

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.